Har du husket service på varmepumpen?

Gå til hovedinnhold

Har du husket service på varmepumpen?

Du bør ha service på luft-til-luftvarmepumpen hvert annet til hvert tredje år. Og husk for all del å rengjøre filtrene på innedelen i mellomtiden.

- Vi ser noen gjengangerfeil, og den vanligste er manglende vedlikehold fra eierne, i form av at de ikke renser luftfiltrene på innedelen. Filtrene er ofte fryktelig støvete og fæle, sier Carl Rydin, kuldemontør og daglig leder i firmaet RSOF AS, som tilbyr service på alle typer varmepumper. Han har ordrebøkene fulle, og typisk er det at folk først bestiller service når varmepumpen begynner å fuske. Støv er gjerne ett av problemene.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også! 

Mer strøm

- Problemet når man ikke rengjør filtrene er at maskinen må bruke mer kraft for å trekke luft inn, og samtidig også trekker mer støv inn i maskineriet. Du ender opp med å bruke mer strøm, og maskinen vil også kunne slite med å avgi riktig varme, sier Rydin.

Støv påvirker viftetrommelen inne i innedelen. Det er den som skal hive varmluften utover i rommet. Er det støv på luftfiltrene, trekkes det inn i viftetrommelen. Etter hvert som et støvlag bygger seg på den, vil varmluften være der, men trommelen vil ikke få kastet luften utover slik den skal.

De fleste forhandlere anbefaler at man får fagfolk til å utføre jevnlig service på varmepumpen. Mange krever at service skal være gjennomført minst to ganger i løpet av de første fem årene dersom garantien skal gjelde fullt ut. Støv og skitt er varmepumpens største fiender, og ved en service er blant annet vask og rens av utilgjengelige områder på både inne- og utedelen en viktig del av jobben.

 

Tette hus

Et av de vanligste problemene Rydin kommer over når han kontrollerer utedelen, er at det er montert varmepumpehus for tett innpå utedelen av pumpen.

- Det som skjer da er at pumpen ikke får sugd nok luft inn. Fuktighet blir samtidig transportert dårligere ut av maskinen, forklarer Rydin. Dermed kan tette varmepumpehus både gi mindre ytelse, og pumpen vil måtte avrime oftere fordi fuktighet blir liggende i pumpen, forklarer Rydin.

Utedelen av varmepumpen kan også med årene sige i festet slik at den ikke lenger står i vater, og man risikerer da at vannet renner feil ved avriming: Man kan få frostsprengning på rør og skade kompressoren eller deler av elektronikken.

 

Ikke fort gjort

Hva en servicejobb på varmepumpen skal innebære, finnes det ikke noen allmenn standard for, men Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) har laget en liste over sjekkpunkter (se faktaramme.) Rydin i RSOF AS anbefaler kundene å etterspørre dokumentasjon.

- Vi har utarbeidet en liste med 24 punkter som vi går gjennom på hver service, og kunden får gjenpart av listen vår med kontrollpunktene vi går gjennom. Vi er to mann som holder på i ca. 40 minutter hver. Hvis det kommer en person og bruker 15 minutter kan vedkommende umulig ha gått særlig nøye til verks. Som kunde bør du be om dokumentasjon på hvilke punkter som er gjennomgått, sier Rydin.

Tar du vare på listen til neste service, blir det også lettere med god kontinuitet i jobben. raa@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer