Ta arbeidsgiveransvaret på alvor

Gå til hovedinnhold

Ta arbeidsgiveransvaret på alvor

Mange huseiere er ikke er klar over det ansvaret de har for å sikre arbeidsplassen når de får hjelp til for eksempel malerjobber.

 

Når du hyrer inn hjelp til å pusse opp, bygge om eller vedlikeholde boligen, bør du være klar over hvilken rolle du får i arbeidet. Som huseier kan du nemlig komme til å få et arbeidsgiveransvar med svært strenge krav til helse, miljø og sikkerhet for arbeiderne. Går noe galt, og du ikke har vært ditt ansvar bevisst, risikerer du både straff for brudd på arbeidsmiljøloven og å måtte betale erstatninger til den skadelidte eller dennes familie.

 

Enkel jobb mot betaling

 

Arbeidsgiveransvaret avgrenses nedad mot vennetjenester og oppad mot bruk av firma. Dersom du får hjelp av en venn til litt snekring på huset en dag, og noe skulle skje, er det altså ikke slik at du automatisk blir ansvarlig for ulykken. Vennetjenester er fortsatt risikofrie i forhold til arbeidsmiljøloven (selv om erstatningsansvar kan oppstå på andre måter.) Det samme gjelder dugnader i borettslag og sameier.  

- Men dersom din venn kommer over til deg jevnlig, for eksempel hver ettermiddag over en viss periode, og utfører arbeidet mot betaling fra deg, om enn bare litt, får du i følge loven et arbeidsgiveransvar, sier Frigland. Det gjelder også hvis du for eksempel har engasjert naboens sønn til å male huset ditt noen sommeruker mot lommepenger. Selv om du kan se på det som en vennetjeneste å gi ungdommen en enkel jobb mot litt betaling, blir du rettslig sett for arbeidsgiver å regne.

 

Annet ansvar

 

Ansvaret i arbeidssituasjonen blir da et helt annet enn det hadde vært om du bare fikk hjelp til jobben som en vennetjeneste. Arbeidsmiljøloven stiller en rekke krav til arbeidsgiver som blant annet handler om sikring av arbeidsplassen. De færreste huseiere som kommer i arbeidsgiversituasjonen, klarer å følge alle disse kravene, og bryter dermed loven. Mange blir ikke oppdaget. Men blir de det, eller skulle arbeideren komme til å skade seg eller i verste fall dø, risikerer de strenge straffer.

- At mange slike jobber også foregår ”svart”, er i denne sammenhengen det minste problemet, påpeker Einar Frigland.

I en eventuell rettssak risikerer huseier faktisk å bli ansett som arbeidsgiver også om han eller hun ikke betaler rede penger for arbeidet. Oslo tingrett behandlet våren 2008 en sak der huseier sto tiltalt for brudd på arbeidsmiljøloven etter at en mann som jobbet med ombygging av huset hans falt ned fra en stige og døde. Både huseier og en gjenlevende arbeider hevdet at arbeidet ble utført mot forholdsvis vage løfter om gjenytelser fra huseiers side. Usannsynlig, mente retten, som ikke anså dette argumentet som utslagsgivende for å kategorisere arbeidsforholdet som noen vennetjeneste, og valgte å se på huseier som arbeidsgiver.

Er det ingen skriftlig kontrakt mellom deg som huseier og den som jobber for deg, er det heller ingen fordel for deg. Tvert imot.

- Faktisk vil det tale for at du har et arbeidsgiveransvar dersom det ikke foreligger noen skriftlig avtale mellom dere. Det taler også for å anse deg som arbeidsgiver dersom arbeideren bruker ditt verktøy eller utstyr, opplyser Frigland.

 

Oppdragsgiver

 

Dersom det foreligger en kontrakt mellom huseier og arbeider, og arbeideren i tillegg bruker sitt eget verktøy, begynner arbeidsforholdet å grense til et oppdrag.  Og er den som utfører arbeidet en selvstendig oppdragstaker, har du som huseier ikke lenger arbeidsgiveransvaret.

- Det som kjennetegner et oppdrag er blant annet det at oppdragstagere bruker eget verktøy, at de bestemmer fremdriften på jobben selv, at oppdraget er personuavhengig og at det skjer etter en skriftlig avtale. Og ikke minst viktig for den som skal betale: At det er oppdragstaker som er ansvarlig for resultatet, ikke huseier selv. Alt dette er ting som er selvfølgelige når du hyrer inn et firma. Bruker du et registrert firma til å gjøre jobben, er du med andre ord helt klart utenfor et arbeidsgiveransvar, forklarer Frigland.

For å være på den sikre siden bør du helt enkelt ligge unna gråsonene, anbefaler advokaten. Særlig dersom jobben du skal ha utført er farlig.

- Moralen er i bunn og grunn følgende: Sett bort farlige jobber til firmaer. Kommer det noen på døren din og tilbyr seg å male huset ditt mot en billig penge, slik det ofte skjer i villastrøk sommerstid, så vit at det kan komme til å koste deg dyrt både i direkte og i overført betydning, dersom ikke alle formaliteter er i sin skjønneste orden, sier Frigland. Han legger til at dersom du absolutt vil gi naboens sønn noe å henge fingrene i, så bør du i hvert fall passe på at arbeidet du setter ham til er tilnærmet risikofritt. Ikke la verken han eller andre balansere på en stige for å komme til med malerkosten under mønet; lei heller et stillas! Og det er ikke dumt å være forsikret som arbeidsgiver: Ring forsikringsselskapet ditt og hør om arbeidsgiveransvar er inkludert i hjemforsikringen, slik det er i noen selskaper.

- Det tryggeste vil helt klart være å bruke et firma som er registrert i Brønnøysund til de farlige jobbene. Utenlandske håndverkere kan være registrert i sine hjemland, men det er vanskelig for deg å sjekke, sier Frigland.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer