Utleie av garasjeplass

Gå til hovedinnhold

Utleie av garasjeplass

Mange har en garasje eller biloppstillingsplass de ikke bruker, mens andre sliter med å finne parkering. Her får du gode råd om utleie av plassen.

Tom garasjeplass og bil

I Oslo omsettes garasjer og biloppstillingsplasser for mange hundre tusen kroner. Også i leiemarkedet er etterspørselen stor. Jo færre offentlige parkeringsplasser det blir, desto mer er folk villige til å betale for å slippe å kjøre rundt – runde etter runde – for å finne et lovlig sted å sette bilen. Har man en garasjeplass eller biloppstillingsplass man ikke bruker, kan man med andre ord tjene gode penger på å leie den ut. Men først bør du undersøke om du faktisk har rett til å leie den ut.

- Mange tror de eier garasjeplassen som fulgte med da de kjøpte boligen, men så har de bare kjøpt en bruksrett, sier advokat Karianne Listerud Lund i Huseierne. Det betyr at biloppstillingsplassen er en del av sameiets eller borettslagets fellesareal, og at man bare har rett til å bruke den.

- Hvis parkeringsplassen er en del av fellesarealet, kan du ikke leie den ut uten videre, understreker hun.

Når du har bragt på det rene at du kan leie ut plassen, må du også undersøke om det er spesielle regler i ditt sameie eller borettslag før du averterer plassen ledig.

Det kan for eksempel være regler om at det ikke er tillatt å leie ut til noen som ikke bor der. Mange steder ønsker man å unngå at fremmede har adgang. Hensikten kan være å demme opp for tyveri.

Skriv kontrakt

Karianne Listerud Lund anbefaler alle som skal leie ut garasje eller biloppstillingsplass å skrive kontrakt. Uten en skriftlig kontrakt er det vanskelig å bevise hva man har avtalt utleie av, hvor mye det skal betales, og hva som skjer ved mislighold.

- Huseierne har laget en egen kontrakt for dette som er lett å fylle ut. Her står det for eksempel at leier plikter å holde plassen i forsvarlig stand, at leier selv må sørge for snørydding, og at utleier ikke har ansvar for innbrudd eller tyveri. I vår kontrakt er det for eksempel også med en utkastelsesklausul. Det innebærer at man sparer både tid og penger hvis leier parkerer bilen på plassen og så lar være å betale leie. Da kan bilen flyttes uten først å få en dom, sier hun.

Her kan du se Huseiernes kontrakt for utleie av garasje- eller parkeringsplass!

I Huseiernes kontrakt står det også spesifikt at man ikke kan fremleie plassen uten utleiers skriftlige samtykke.

Når man leier ut en garasjeplass, trenger man ikke å ta hensyn til husleieloven.

Det er avtalefrihet, og man kan selv bestemme om avtalen skal være tidsbestemt eller oppsigelig, om det skal betales ekstra for bruk av motorvarmer eller lading og om det skal være depositum eller ikke.

- Om du skal kreve depositum eller ikke avhenger av risiko, tenker advokaten. Er det stor fare for at noe blir ødelagt eller stjålet, eller vil du sikre deg at leier betaler som avtalt?

Bli medlem i Huseierne og få alle våre kontrakter gratis.

Skatteregler

All inntekt er som hovedregel skattepliktig, men hører garasjen eller biloppstillingsplassen med til den boligen du selv bor i, er det gjort unntak.

- Hvis garasjen fulgte med da du kjøpte boligen, og du selv bor der, vil den anses som en del av boligen din. Det betyr at du kan leie ut garasjen skattefritt, sier advokat Øistein Olsen Krokmoen i Huseierne.

 

øistein_f_2000x1333.jpg

SKATTEFRI UTLEIE? Om utleien er skattefri eller ikke, henger sammen med om parkeringsplassen henger sammen med boligen du bor i, forteller Huseiernes skatteekspert, advokat Øistein Olsen Krokmoen.

Hvis du ikke bor i boligen, er det vanlige skatteregler som gjelder.

- Da kan du trekke fra utgifter du har hatt til vedlikehold, og så må du betale 22 prosent skatt på resten av inntektene, opplyser Krokmoen.

 

Digitalt kurs

Gratis kurs om skatt på bolig - Utleie

Øistein Olsen Krokmoen er advokat i Huseierne. I dette kurset gir han deg en enkel og grei innføring i skatt ved utleie. Les mer

Bruk Huseiernes utleiekontrakt

En enkel, smart og trygg husleiekontrakt. Leiekontrakten fylles ut digitalt, og du og leier får den tilsendt digitalt.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer