Kan, kan ikke?

Gå til hovedinnhold

Kan, kan ikke?

Mange kommuner benytter seg av såkalte kan-regler der avgjørelsen er en helhetsvurdering basert på skjønn. For noen kan dette slå uheldig ut.

GARASJE TIL BESVÆR: Det er ikke alltid plassering av garasje slår like heldig ut for begge parter. Ekteparet Gundersen er skuffet over å miste sol og utsyn. Foto: Bjørn Runar Foss Sodeland.

Se for deg at du har en fin tomt hvor du alltid har hatt gode solforhold, men plutselig skjer det noe.

Den nye naboen setter opp en garasje med en åtte meter lang gavlvegg og en høyde på fem meter rett utenfor kjøkkenvinduet.

Naboen har alt sitt på det rene, og du blir ikke hørt. Garasjen blir satt opp mens klagen er til behandling, og det er lite du får gjort.  

For Eli Usterud Gundersen og mannen var dette tilfelle, og de føler seg maktesløse.

– Vi føler oss helt rettsløse og overkjørt av kommunen, sier Gundersen.

Verdiforringende

I Skien kommune, som i så mange andre kommuner, praktiseres ofte unntaksregelen i plan- og bygnings-loven som sier at man kan plassere små bygg som garasje opptil en meter fra tomtegrense, så lenge denne ikke er over 5o kvadratmeter og har kun en etasje.

Dimensjonene og vurderingen av hvorvidt dette er sjenerende eller ikke går på skjønn i hvert enkelt tilfelle.

– Våre argumenter har ikke blitt tatt hensyn til, og vi skulle ønske at kommunen hadde tatt seg tid til å komme hjem til oss på befaring. Jeg skjønner ikke hvordan de kan fastslå at garasjen ikke er sjenerende for oss uten å ha vært her, sier Gundersen.

– Kjøkkenet er blitt mørkt og vi ser rett inn i naboens garasjevegg. I tillegg har vi mistet formiddagssolen store deler av året.

De har klaget på plasseringen helt siden første nabovarsel.

– Regelen er grei hvis en garasje er plassert slik at den ikke sjenerer nabo, men i dette tilfellet mener vi at den er plassert på det verst tenkelige stedet for oss uten at vi kan påvirke dette, sier hun.

Saken har vært oppe i Hovedutvalget for tredje gang nå, og er sendt videre til Fylkesmannen.

På tross av at saken ikke er endelig avgjort står garasjen ferdig oppført. Ekteparet har også hatt besøk av en takstmann som sier at eiendommen vil få en verdiforringelse med denne plasseringen av naboens garasje.

Vanlig praksis

Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Kommunen sier at de har en lang praksis i å tillate slike små bygg nær tomtegrense.

– Det følger av plan- og bygningsloven § 29-4 at man kan plassere et mindre bygg nærmere nabogrensen enn 4 meter dersom man får samtykke fra nabo, eller dersom det er snakk om oppføring av garasje, uthus eller lign-ende mindre tiltak, sier Åse Otterdahl Møller, byggesakssjef i Skien kommune.

– I Skien, som i veldig mange andre kommuner er dette vanlig praksis.

Selv om kommunen ikke har vært på befaring i dette tilfellet, forteller Møller at dette er noe de gjerne gjør.

– Vi er ofte på befaring og ser hvordan det konkret ser ut på tomta før vi tar stilling til plassering, sier hun.

Det er viktig å legge vekt på at naboen ikke har gjort noe ulovlig. Han har fått tillatelse til å sette opp garasjen, men det er på egen risiko siden den kan kreves revet hvis Fylkesmannen kommer frem til at garasjen er sjenerende.

Fullt lovlig

Annita Magnussen, advokat i Huseiernes Landsforbund, forteller at både naboen og kommunen har sitt på det rene så lenge plasseringen er innenfor de grenser lov og godkjente planer setter, og det ikke er gjort saksbehandlingsfeil, utøvet en vilkårlig skjønnsutøvelse eller at det har forekommet usaklig forskjellsbehandling.

– Dette er lov, og det å gi tillatelse til oppføring av garasje inntil en meter fra tomtegrense er svært vanlig, sier hun.

Hun forteller at plassering av bygning på tomten er innenfor kommunenes frie skjønn, og at de er ved sin fulle rett til å foreta vurderinger og ta avgjørelser i slike saker.

Men det skal selvfølgelig tas mange hensyn, både til nabo og til den som setter opp garasjen. 

– Det som er beste plassering for nabo er ikke alltid beste plassering for den som skal sette opp garasjen, så her må kommunen forsøke å se saken fra to sider. Lysforhold, sjenanse og lignende er noen av de tingene det tas hensyn til når man vurderer om tiltaket vil medføre betydelig naboulempe, og kommunen kan også foreslå annen plassering hvis de mener det er mer fordelaktig for begge parter.

Magnussen ser ikke på unntaksregelen som et stort problem, og sier at dette er gjennomtenkte regler laget for at det skal være mulig å sette opp små tiltak som gjør begrenset skade som garasjer og lignende. 

– Likevel så ser vi at slike regler i visse tilfeller kan slå uheldig ut for noen, sier hun.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer