Ulike regler på hyttefelt

Gå til hovedinnhold

Ulike regler på hyttefelt

Hvilke byggeregler som gjelder i en kommune trenger ikke være like i nabokommunen. Enkelte kommuner ønsker til og med å regulere hvor mye taket ditt skråner. Hvorfor må det være slik?

REGLER: Reguleringsplaner for hyttefelt kan sprike voldsomt fra sted til sted. Foto: Dag Erik Kongslie
REGLER: Reguleringsplaner for hyttefelt kan sprike voldsomt fra sted til sted. Foto: Dag Erik Kongslie

Å bygge sin egen hytte er en drøm for mange. Men prosessen kan bli lang og det er ikke slik at alle drømmer kan oppfylles. Der én kommune kanskje tillater kjeller kan det være en annen kommune som ikke tillater at synlig grunnmur kan være høyere enn 0,75 meter. Det utarbeides hvert år mellom 2 000 og 3 000 nye reguleringsplaner i Norge. Da er det viktig å holde tungen rett i munn når du skal kjøpe tomt og bygge.  

– Vi ser at det er et stort behov for kommunal egenkontroll i forhold til reguleringsplaner. Det kan være værforhold eller andre lokale forhold som gjør at en byggeform som passer i en kommune, ikke passer i en annen. Dette er en viktig lokalpolitisk selvråderett som vi synes fungerer meget godt, sier forskningsleder Cecilie Flyen Øyen ved Sintef Byggforsk.  Fra regjeringshold er det varslet at det ikke kommer til å bli mindre selvstyre den nærmeste tiden.  

– Regjeringen har et klart mål om å styrke det lokale selvstyret. Veldig ofte melder lokalpolitikere til oss at de blir overprøvd av for eksempel Fylkesmannen i saker som ikke handler om lovlighetkontroll, men om kommunenes skjønnsutøvelse, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Dermed sier Sanner at brede politiske vedtak lokalt skal få større betydning.  – Innsigelser skal bare fremmes når det er helt nødvendig, skrev Sanner til kommunene.

Visste du at medlemmer i Huseierene får opptil 40 prosent rabatt på byggevarer?

Gavepakke til hyttebyggere?

Ordører John Paulsby (V) i Tydal kommune i Sør-Trøndelag sier at muligheten for lokalt selvstyre og detaljstyring er viktig. Det sikrer at de som kjenner kommunen best kan ta avgjørelser som man mener er best for lokalmiljøet.  

– Jo mer sentralisert beslutningstakerne sitter, jo mindre blir muligheten for å se lokale forskjeller. Dette mener jeg er ekstremt viktig, for eksempel når det kommer til hyttebygging, sier ordføreren.

Til tross for at Tydal kommune kan skilte med temmelig detaljerte krav til hvordan en hytte skal se ut, er det slik at kommunen også ønsker å komme de som ønsker å bygge hytte i kommunen i møte.

– Vi ønsker hyttefolket velkommen. Derfor ønsker vi også å være fleksible i løsninger. Det er ikke ønskelig med alle slags kreative hyttebygninger,  det tror jeg alle forstår. Derfor har vi et regelsett vi ønsker å følge, men vi vil også være forståelsesfulle i forhold til særskilte ønsker og dispensasjoner, sier Paulsby.  

I en undersøkelse utført av Norsk institutt for naturforskning (NINA) på oppdrag fra Miljøverndepartementet har man foretatt en oppsummering og vurdering av ulike miljø- og samfunnsmessige aspekter ved hyttebygging i Norge. Der konkluderes det med at «dagens utforming og plassering av hytter har skapt konflikter og debatt i forhold til byggeskikk og stedstilpasning. Gjennom plan- og bygningsloven kan kommunene stille detaljerte krav til utforming og plassering, og dette gjøres også i stor grad. Likevel bygges det på måter som mange oppfatter som provoserende.»  Ifølge instituttet er årsakene flere. For eksempel tyder mye på at det er manglende eller dårlige retningslinjer og bruk av dispensasjoner, for å "tekkes" viktige og ressurssterke utbyggere. Byggeskikk og stedstilpasning må imidlertid være et lokalt ansvar som kommunen selv styrer.

Artige detaljer

"Det skal benyttes torv på tak. Farge på bygninger skal være mørke eller i tjærebrune nyanser og skal framgå av byggesøknad. Hvite og lyse farger vil ikke bli godkjent". Dette kan man lese om reguleringsplanen for et hyttefelt i Rollag kommune i Buskerud.

I mange reguleringsplaner kan man finne svært så morsomme eksempler på detaljstyring. I Tydal kommune er det viktig at "tak fortrinnsvis skal utføres som saltak, med takvinkel mellom 22 og 30 grader, tilpasset husets form".  I tillegg heter det at "høyden på grunnmuren skal holdes så lav som mulig, slik at uheldig silhuett unngås".  

– Hva er uheldig silhuett?  

– Ja, det er vanskelig å gi et godt svar på det akkurat her og nå, men det som er ment er at man ikke ønsker å stenge for andres utsikt og at hytta ikke skal ruve i terrenget. Dette punktet er også litt generelt beskrevet ettersom det skal være mulig å få dispensasjon dersom man har god dokumentasjon på at noe annet er en bra og tilfredsstillende løsning, sier ordfører John Paulsby.

Paulsby mener allikevel at det er en myte at kommunene er strenge. Han mener ofte at Fylkesmannenen kan være vel så streng som de lokale beslutningstakerne, som gjerne ønsker å være imøtekommende og rundhåndede.  

– Vi føler at beslutninger blir mye smidigere behandlet om kommunene selv får bestemme det meste. Jeg kan selv se at det er gitt dispensasjoner når jeg ferdes i kommunen. Det bør ikke være noe i veien for dette så lenge det ikke er til sjenanse for naturen eller for naboer, sier han.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler