Sørg for gyldig radonmåling

Gå til hovedinnhold

Sørg for gyldig radonmåling

Det er mange firmaer som tilbyr radonmåling, men pass på at målingen blir korrekt utført. Hvis ikke er den nemlig helt verdiløs.

LEIER UT: Frøydis Heyerdahl ble bekymret da målingen viste veldig høye radonverdier, men blir litt beroliget av Bård Olsen i Statens strålevern når han sier at målingen ikke holder mål. Hun skal nå måle på nytt over en periode på to måneder.

Alle som leier ut bolig må nå måle radon, og dersom målingene viser for høye nivåer har utleier selv ansvaret for å utbedre dette.

Det må også dokumenteres at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt, og alt må være på plass innen 1. januar 2014 hvis du skal leie ut lovlig.

Frøydis Heyerdahl er en av dem som har tatt ansvar og leid inn folk til å gjøre jobben, men de høye verdiene hun fikk påvist trenger ikke å stemme. Firmaet har nemlig ikke målt på korrekt måte, og derfor må hun måle en gang til.

Statens strålevern advarer nå mot firmaer som ikke tar oppgaven på alvor, og ber folk følge med på at målingene foregår over en så lang periode som kreves for å kunne finne sikre middelverdier. Det er heller ikke noe i veien for at man enkelt kan måle radon selv.

Visste du at medlemmer i Huseierene får opptil 40 prosent rabatt på byggevarer?

Lite hjelp å få

Etter å ha lest om de nye reglene for de som leier ut bolig, valgte Heyerdahl å sette i gang måling. Hun forhørte seg med naboen som allerede hadde fått fastslått at hun ikke hadde et radonproblem, og Heyerdahl regnet med at det også ville gå smertefritt hos henne.

Hun hyret inn firmaet Radonvekter’n for å gjøre jobben i mars i år, og fikk nedslående resultat.

– Han fortalte meg at det var den høyeste konsentrasjonen av radon som han hadde målt noen gang. I tillegg sa han at det i verste fall kunne være aktuelt å ta opp gulvet for å bore en brønn i forbindelse med ventilasjon. Jeg ble selvfølgelig kjempebekymret. Siden jeg er utleier forpliktes jeg til å gjøre noe med dette, og jeg var utrolig rådvill i forhold til hvor jeg skulle begynne, hva jeg måtte gjøre og hvem som kunne hjelpe meg med jobben, sier Heyerdahl.

Etter å ha blitt tipset til ulike firmaer av Radonvekter’n satte hun i gang letingen, men det var langt fra enkelt.

– Jeg ble sendt til alt fra blikkenslagere til ventilasjons- og rørleggerfirmaer, men ingen visste noe. Rapporten som jeg fikk ga meg heller ikke beskjed om hvilke tiltak jeg måtte iverksette, og firmaet som utførte målingen kunne ikke gjøre noe. Jeg var like langt, sier hun.

Da hun tok kontakt med Statens strålevern var hun usikker på hva hun skulle stole på når det kom til målinger, og hvor hun skulle henvende seg for å få hjelp videre.

Mange useriøse aktører

Bård Olsen, rådgiver i Statens strålevern, sier at det er mye som skurrer i denne saken.

– For det første så er det betenkelig at firmaet som selger radonmålingen ikke gjør det på riktig måte. Det er også betenkelig at det å leie elektronisk måleutstyr koster omtrent det samme som det ville kostet for kunden å kjøpe utstyret selv. Og for det tredje så er det merkelig at den målte konsentrasjonen spriker så voldsomt selv om målestedene er forholdsvis nære hverandre.

TANKEFULLE: Både Heyerdahl og Olsen synes det er betenkelig at firmaer tar betalt for en radonmåling som ikke gjøres etter forskriftene.

Olsen er opptatt av at det måles radon over en periode på minst to måneder, for å kunne være sikker på at man kan stole på resultatene.

– Radonkonsentrasjon svinger mye over tid, avhengig av endringer i vær og temperatur. Målinger over kun noen få uker vil ikke fange opp disse variasjonene, og vil heller ikke gi et snitt som er til å stole på. Korttidsmåling er derfor nesten helt ubrukelig. Bare en langtidsmåling i vinterhalvåret kan avgjøre om en bolig har radonnivåer under grensene.

Han sier at for høye radonverdier ikke er akutt, men at det utgjør en risiko over tid og øker risikoen for lungekreft. Derfor er det viktig at man setter i gang tiltak hvis man har fått påvist høye verdier.

Både mengden radon i områder og måten huset ditt er bygget på kan spille inn. Hus bygget i områder med leire er ofte mindre utsatt enn områder med mye grus og stein. Noen berg-arter er også mer utsatt enn andre.

Det spiller heller ingen rolle om du måler med sporfilm eller elektronisk måler, fremgangsmåten er uansett den samme.

Hva gjør man?

Hvis du får målt for høye verdier, altså radonnivåer over 100 Bq/m3 i boligen din, så er det viktig å skaffe hjelp for å fikse problemet. Har du leieboer så må du gjøre tiltak i utleieboligen innen 2014 for å oppfylle nye forskriftskrav.

– Målinger kan du enkelt utføre selv, og på Strålevernets nettsider får du gode tips om hvordan du går frem. Det er viktig å ha øyne og ører åpne når det kommer folk for å utføre tiltak om du har målt for høyt. Kompetansen hos de ulike firmaene varierer, så vær kritisk og still spørsmål. Sjekk litt rundt før du bestemmer deg, og sjekk gjerne referanser, sier Olsen.

SPREKKER: Alle synlige sprekkdannelser mot grunnen der jordluft og radon kan komme inn, bør tettes.

Generelt så er huskeregelen at alle sprekkdannelser mot grunnen der jordluft og radon kan komme inn, bør tettes, og ventiler og vindu som sikrer god utlufting er alltid en fordel.

– Pass også på at du velger et firma som gjør vurderinger ut fra en befaring før de anbefaler tiltak. Det kan også være greit å hyre inn et firma som for eksempel ikke kun driver med ventilasjon, men som også har kunnskap og erfaringer når det kommer til radon og andre tiltaksløsninger, sier Olsen.

– Måler alltid over to uker

Når vi konfronterer Arne Hansen i Radonvekter’n er han enig i at Statens strålevern styrer kravene til målemetode og varighet, men han mener likevel at hans måling er gyldig selv om han har målt over kun to uker. 

– Hvis det benyttes sporfilm så er det korrekt at det skal måles over to måneder for å kunne få et brukbart resultat. Ved bruk av de elektroniske målerne som jeg bruker, er det ikke slik. De digitale instrumentene er nøyaktige, og har kortere responstid. Dette gjør at man vil få et brukbart resultat også hvis man måler over en periode på to uker, sier han.

Hansen måler alltid over to uker.  Han understreker at det i dette tilfellet ble målt meget høye verdier i sokkeletasjen, og at dette mest sannsynlig ikke ville endret seg ved å måle over lengre tid.

– Det ble i sokkeletasjen målt 1 138 Bq/m3, med et årsgjennomsnitt på 854 Bq/m3, og dette ligger høyt over Statens stråleverns norm på 400 Bq/m3 for å overveie omfattende tiltak for radonsanering. Så her ville nok resultatet stått seg ved ny måling, sier han.

Hansen mener at kunden her har betalt for en gyldig måling, men Statens strålevern er ikke enig.

– En høy radonkonsentrasjon i et rom målt over en periode på to uker tyder på at det er radoninnstrømning der, men målingen er altfor usikker til at det kan beregnes et årsgjennomsnitt. Og det er nettopp årsgjennomsnittet som skal legges til grunn når behovet for tiltak skal vurderes, sier Olsen i Statens strålevern.

Årsaken til at radon må måles over minst to måneder i vinterhalvåret er at radonkonsentrasjonen i et hus varierer. Endringer i vær og temperaturforhold gjør at radonnivået kan gi store variasjoner fra dag til dag og fra uke til uke. 

– For å fange opp denne variasjonen må man måle over lang nok tid. Den lange måleperioden er altså helt uavhengig av om det måles med sporfilm eller elektronisk apparat, sier Olsen.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor er stoppekrana?

Les mer

Energieffektivisering vil koste

Les mer