Til kamp mot lokkepriser

Gå til hovedinnhold

Til kamp mot lokkepriser

Hvis boligen annonseres til en lavere pris enn selger er villig til å godta, så bryter egentlig megleren reglene.

KRITISERT: iHus har vært i hardt vær flere ganger, og den nyeste kartleggingen av alle boligsalg i Oslo er ikke med på å bedre ryktet deres. Foto: Linda Ørstavik Öberg.

I et presset boligmarked hvor boligmangelen er stor og prisene øker, er det ikke alle boligsalg som gjøres etter boka.

Mange meglere faller for fristelsen og setter prisantydningen flere hundretusener under verditakst, selv om selger ikke er interessert i å selge for den annonserte prisantydningen.

Mange er også uryddige når de oppgir fellesutgifter.

Problemet har vært oppe til diskusjon flere ganger, og det kommer jevnt klager fra forbrukere som opplever at de ikke får boligen selv om de er eneste budgiver som byr, både på og over takst.

Noen finner også ut etter kjøp at felleskostnadene er langt høyere enn forespeilet i annonsen.

Nå lover meglerhusene selv å rydde opp etter nye avsløringer om lokkepriser i de store byene.

Dette er en artikkel fra Hus & Bolig,  Huseiernes medlemsblad. Bli medlem i Huseierne for 510 kroner og spar tusenlapper!

Utbredt med lokkepriser

Dagens Næringsliv skriver at alle boligsalg i Oslo hittil i år viser at store kjeder som iHus, Aktiv og Obos har operert med prisantydninger som i gjennomsnitt ligger minst ti prosent under salgspris.

I Oslos østlige bydeler finner vi den største differansen, og i Gamle Oslo er differansen på totalt 12,7 prosent.

Fredrik Sanne, markedssjef i iHus-kjeden, tok initiativet til kartleggingen fordi det den siste tiden har vært mye spekulasjoner rundt temaet lokkepriser i media.

 – Jeg ville sjekke fakta for å få konkrete tall. Tallene viser differansen mellom salgspris og prisantydning på solgte eiendommer i Oslo. Konklusjonen er at det er stor variasjon fra bydel til bydel på avviket mellom pris og prisantydning. Det er derimot langt mindre forskjeller mellom de ulike meglerkjedene innenfor samme bydel, sier han.

 Alle salg fra januar til midten av april er sjekket, og dermed også alle kjeder som har solgte eiendommer innenfor dette tidsrommet.

 – Det at det eksisterer differanse mellom pris og prisantydning gjelder alle kjeder, men størrelsen på differansene er mer synlig på bydelsnivå enn på kjedenivå, sier han. Sanne vil ikke kommentere tallene som er kommet frem, men forteller at hele bransjen nå er blitt enige om å ta tak i denne problemstillingen.

– Det viktigste vi gjør er å sørge for at bransjenormen blir fulgt, sier han.

Ikke første gang

Blant annet iHus har vært i hardt vær før, og fikk allerede i 2010 brev fra Forbrukerombudet om å rydde opp i eget hus.

Da var det snakk om fellesutgifter hvor renter og avdrag på felleslånet ikke var tatt med, noe som førte til at de egentlige månedlige felleskostnadene var nesten 3 000 kroner mer i måneden enn opplyst.

 – Slike annonser slår vi ned på, og vi sjekker jevnlig boligannonser for sprik mellom takst, prisantydning og salgspris. Det er også veldig viktig at alle summer tilknyttet fellesutgifter opplyses om korrekt, slik at det ikke skal være noen tvil om faktiske kostnader, sier Forbrukerombud Gry Nergård.

AKSJONERER: Forbrukerombud Gry Nergård sier at de ikke vil slutte med å sjekke meglerkontorene for lokke-priser og villedende markedsføring før meglerne rydder opp.

Tidligere i år ble det også kjent at iHus Grünerløkka har signert en avtale med Forbrukerombudet der de lover ikke å underprise, etter at Forbrukerombudet i en stor aksjon før nyttår undersøkte en mengde boligannonser fra iHus i Oslo som avdekket at de gjennomgående hadde satt prisantydningene godt under verditakst.
 
 – En forbruker som kjøper bolig for første gang, eller som kjøper igjen etter mange år, er ofte usikker og tar det som står i boligannonsene for god fisk. Siden vi kjøper bolig så sjelden og siden dette er kjøp som har store økonomiske konsekvenser for forbrukerne, er det viktig at potensielle kjøpere ikke forvirres gjennom villedende markedsføring, sier hun.

Lokkepriser og bevisst utelatelse av informasjon bryter ikke bare bransjenormen, som ble utarbeidet i 2008 sammen med bransjen selv, men også markedsføringsloven som forbyr villedende reklame. 

– Vi må ha en holdningsendring i bransjen for at dette skal endres, og da skal det mer til enn at vi undersøker og kommer med pålegg. At Eiendomsmeglerforetakenes Forening nå tar tak i dette selv og skjerper regelverket sitt for lokkeprising, viser at de tar det alvorlig og vil rydde opp i egne rekker, sier Nergård.

Forbudt

Regelen er at en bolig ikke kan legges ut til en lavere prisantydning enn hva selger er villig til å akseptere når den legges ut for salg.

Boligen kan heller ikke ha lavere prisantydning enn meglers objektive vurdering skulle tilsi. Det betyr at mye av annonseringen der ute faktisk er ulovlig.

Om avviket mellom prisantydninger og faktisk salgspris konsekvent er sprikende, kan det være grunn til å mistenke at megleren med vilje underpriser boligen for å trekke flere folk på visning.

Selger står fritt

Men det er viktig å merke seg at den som selger boligen ikke er pliktig til å selge boligen selv om han eller hun oppnår bud på eller over prisantydning.

Selgere avgjør selv om de vil selge, så det er altså megleren som bryter markedsføringsloven ved å sette en salgspris som ikke er reell.

Du som kjøper kan altså aldri tvinge selger til å gi deg boligen til takst, det er kun megler som eventuelt får en smekk fra forbrukermyndigheter og lignende.

linda@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer