Hva kan du bygge på tomta?

Gå til hovedinnhold

Hva kan du bygge på tomta?

Ny veiviser hjelper publikum med å finne ut hvor mye man kan bygge på tomta.

Direktoratet for byggkvalitet lanserer nå enda en ny veiviser som skal hjelpe publikum å følge gjeldende byggesaksregler.

Direktoratet for byggkvalitet har laget en veiviser som hjelper publikum med å finne ut hvor mye og hvor stort man kan bygge på tomten sin.

- Vi oppfordrer kommunene til å gjøre veiviseren tilgjengelig på sine nettsider sammen med informasjon publikum trenger for å kunne beregne grad av utnytting, sier Anna Schultz, senioringeniør i DiBK.

Veisiseren gjør det enklere for deg å vite hva du kan bygge.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også.

Flere veivisere

Fra 1.juli har byggesaksreglene vært forenklet.

Du kan nå bygge garasje, sette opp uthus og tilbygg uten å søke først.

Likevel må du forholde deg til gjeldende regelverk, og for å unngå forvirring laget Direktoratet for byggkvalitet veivisere til hjelp for deg som skal sette i gang med nye byggeprosjekter.

Nå lanserer de altså en ny veiviser: "Hvor stort kan du bygge" http://hvorstortkandubygge.dibk.no.

Kommunen setter begrensninger på hvor mye areal eller volum som kan bygges på hver enkelt tomt, du må holde deg innenfor tillatt grad av utnytting.

 Det kan være komplisert for publikum å finne ut hvor mye og hvor stort man kan bygge, og denne veilederen skal gjøre det hele mye enklere for brukeren.

- Vi vet at dette med å beregne grad av utnytting oppleves som svært komplisert av mange, sier Schultz.

To beregningsregler

Utnyttingsgraden er som regel oppgitt i situasjonskart eller reguleringsplan som:

  • BYA: Bebygd areal. Se etter prosent BYA eller antall kvadratmeter BYA
  • BRA: Bruksareal. Se etter prosent BRA eller antall kvadratmeter BRA
  • TU: Tomteutnyttelse. Se etter prosent TU. Finnes kun på eldre planer

Til opplysning så beregner veiviseren "Hvor stort kan du bygge" kun to beregningsregler: BYA og %BYA.

- Brukertester vi har gjennomført viser at det er svært nyttig for brukerne om kommunene gjør denne veiviseren tilgjengelig på sine nettsider med lenker til gjeldende kommuneplaner, parkeringsnormer, og linker til kartportal med reguleringsplaner. Brukertestene viser at publikum strever med å finne denne informasjonen på kommunenes nettsider, sier Schultz.

De håper nå at denne veiviseren skal løse noe av problemet, og være til god hjelp for folk flest.

loo@huseierne.no

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer