Når toalettet sildrer renner pengene

Gå til hovedinnhold

Når toalettet sildrer renner pengene

Toaletter som står og sildrer er et utbredt problem på norske baderom. I verste fall kan de påføre eierne enorme vannregninger og skjulte fuktskader.

SUS: Suser det stadig i toalettet? Det tyder på vann på avveie.
SUS: Suser det stadig i toalettet? Det tyder på vann på avveie

— Det er et stort problem, men det er ikke alltid så lett å oppdage for folk. Og mange følger ikke så godt med på toalettet, så lenge det virker ok, sier rørleggermester Terje Brodahl i Varme & Bad. Han er daglig leder i rørleggerfirmaet Martinsen & Brodahl i Oslo, og er stadig ute på oppdrag for å reparere toaletter som renner. Han mener dette er et problem flere bør være oppmerksomme på.

— Om toalettet står og renner litt hele tiden, kan det bli kondens på rørene inne i veggen. Dette kan igjen gi grobunn for skjulte sopp- og råteproblemer, sier Brodahl.

Et annet problem er vannmengdene som går med. I verste fall kan det gi en kjemperegning når de kommunale avgiftene skal betales.

225 000 husstander drar nytte av medlemsfordelene i Huseiernes Landsforbund. Klikk her for å bli medlem du også.

Sjekke

Det er ikke bare toaletter der man både ser og hører sildringen som har et problem. Ofte kan sildringen skje i det skjulte.

— Et triks er å følge med på vannspeilet. Dersom det er urolig, vitner det om at vannet sildrer. Et annet er å følge med på porselenet – dersom det får en mørkere stripe, er det gjerne lekkende vann som lager det. Et tredje triks er å følge med på lyden. Dersom cisternen begynner å suse uten at noen har spylt ned, er det også et tegn på vann på avveie, sier Brodahl.

En annen måte å avdekke problemet på, er å vente en stund etter nedspyling, og så tørke med toalettpapir rundt kanten. Dersom det er vått igjen der etter en stund, er det også tegn på lekkasje.

Stort sett er det eldre toaletter som begynner å sildre. Nye klosetter har som oftest pakninger og slitedeler intakte, men dersom de er feilmontert eller av spesielt dårlig kvalitet kan også lekkasjer skje der. 

To mekanismer

 Når toalettet sildrer er det i de aller fleste tilfellene to mulige årsaker. Problemet sitter enten i innløpsarmaturen, i utløpsarmaturen, eller begge steder.

— I innløpsarmaturen, som sørger for at toalettet fylles, ligger det en slags tetteball som flyter opp og sørger for at cisternen slutter å trekke inn vann når den er fylt opp til et visst punkt. Dersom denne er defekt, stopper aldri cisterna å trekke inn vann. For at cisterna aldri skal bli full og renne over, er den utstyrt med et overflomsrør, som sender det overflødige vannet ned i doskålen, forklarer Brodahl. Resultatet er at det alltid renner vann ned i skålen.

— Alternativt sitter feilen i utløpsarmaturen, som slipper vann ut i toalettskålen. Der reguleres vanntilførselen av en pakning i bunnen av cisternen. Dersom denne pakningen sprekker, eller blir ødelagt på annet vis, vil resultatet bli at vannet renner hele tiden, sier Brodahl.   

Dyrt med reservedeler

Selv om det stort sett er enkelt for rørleggere å reparere disse feilene, er det ofte de ender med å skifte ut hele toalettet.

— Problemet er at reservedelene ofte er veldig dyre, i hvert fall for eldre toaletter. Så dersom klosettet er 15-20 år gammelt anbefaler vi ofte å bytte hele, særlig dersom det lekker både i innløps- og utløpsarmaturen, sier Brodahl. Skal begge disse områdene repareres er du godt over halvveis, prismessig, til et nytt toalett. 

Innebygd toalett

 I dag velger mange innebygd toalett når de skal renovere eller bygge nytt bad. Så lenge toalettet monteres riktig, er det ikke større risiko for at noe går galt med det enn med et gulvstående toalett. Spyleknappen virker også som en inspeksjonsluke, der rørleggeren skal kunne få tilgang til alle de viktige bestanddelene.

— Med vegghengte toaletter er det to viktige ting som må være på plass. For det første må våtromsmembranen gå bak cisterna for å redusere fuktrisikoen til et minimum. For det andre må det være en lekkasjeluke nederst på veggen, der eventuelt vann på avveie kan renne ut og ikke forbli skjult inne i veggen, sier Brodahl. 

Mange varianter

 I dag finnes en rekke klosettvarianter på markedet. Noe av problemet med mangfoldet, er at det kan være vanskelig å skaffe reservedeler, og at ikke alle har like god kvalitet. Velger du et etablert merke kan du være forholdsvis trygg på at en eventuell reparasjon blir forholdsvis uproblematisk.

— Men det hender at vi kommer over helt ukjente varianter fra for eksempel Øst-Europa eller Kina. Ikke alle disse er av like god kvalitet, og dersom en del er utslitt er det nærmest umulig å finne en tilsvarende. Da kan billigvaren fort bli dyr, likevel, hvis hele toalettet må skiftes etter kort tid, sier Brodahl.

raa@huseierne.no 

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler