Kritiske til nye baderomsregler

Gå til hovedinnhold

Kritiske til nye baderomsregler

Fagfolk frykter for kvaliteten når hvermannsen tar våtromsmembranen i egne hender.

Tekst og foto: Rikke Åserud

 

Det var omtrent på denne tiden i fjor at nye regler omkring oppussing og bygging av våtrom trådte i kraft med den nye plan- og bygningsloven. Reglementet gjorde det umulig for selvbyggeren å pusse opp sitt eget bad; slikt arbeid krevde søknad og ansvarlig foretak. Kommunal- og regionaldepartementet skriver i en pressemelding at det etter hvert ble avdekket ”tungvint og ulik behandling” av søknader og ansvarlige foretak for slik arbeid. Et forslag til forenkling av plan- og bygningslovens forskrifter er derfor nå på høring.

Signalene om oppmyking av regelverket på området er en gladnyhet for alle som liker å ta sagen i egne hender. Våtromsbransjen er derimot ikke særlig fornøyd. I en pressemelding skriver Byggmesterforbundet, Norske Murmestres Landsforening og Norske Rørleggerbedrifters Landsforening –VVS (NRL) at statsråd Liv Signe Navarsete med sitt forslag ”har meldt seg ut i forhold til spørsmål om kvalitet og seriøsitet i norsk byggenæring.”

Foreningene er enige i at papirflommen som byråkratiet la opp til ikke kunne fortsette, men stiller seg undrende og svært kritiske til at det ikke i stedet ble etablert enklere søknadsprosedyrer tilpasset et så begrenset tiltak som våtrom er. Et annet alternativ ville vært å fastsette grunnleggende kompetansekrav, mener de tre organisasjonene, som frykter resultatene når ”hvem som helst kan gjøre hva som helst” innenfor et betydelig og krevende markedsområde.

- Vi tror boligeiere selv er interessert i å ha bad som ikke lekker, og at de derfor kan ta et selvstendig ansvar for at tiltak i egen bolig blir utført av folk med kompetanse på området, skriver statsråden i et svar til de kritiske røstene.

Hus & Bolig har tidligere sett nærmere på kvaliteten ved oppussingsarbeid utført av profesjonelle og av amatører i egen bolig. Mange mener det samme som statsråden i denne saken: i eget hjem er man gjerne svært oppmerksom på å gjøre alt riktig. Mens en fagmann i travle tider skal få jobben gjort, skal huseier kanskje leve med løsningene sine de neste tjue-tretti årene.

– Den litt nevenyttige amatøren kan gjøre det vel så bra som fagmannen fordi han kan lese bruksanvisningen og har mer tid. Står det at han skal ha på en millimeter smørembran, legger han på en millimeter, sa Mycoteams fukt-og råteekspert Kolbjørn Mohn Jenssen til Hus & Bolig da han ble intervjuet om amatørenes kompetanse i 2008.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer