Hvor ofte skal en pipe feies?

Gå til hovedinnhold

Hvor ofte skal en pipe feies?

Fram til 2016 ble det feiet ved behov, og minst hvert fjerde år. Siden har det blitt endret i forskrift om brannforebygging.

Mange har andre oppvarmingskilder enn ved, og kosefyrer bare noen ganger i året. Da er det ikke like stort behov for feiing som før. Foto: Shutterstock

Tekst: Kari G. Dølgaard

Feiermesterne feide mange rene piper før forskrift om brannforebygging ble endret. Nå bruker de i stedet mer tid på andre brannforebyggende tiltak.

- Jeg har vært i faget i 20 år, og kan med hånden på hjertet si at vi har feid altfor mange rene piper, sier Tom Erik Galambos i Feiermesternes Landsforening.

Så er det forskjell på om du bor i et rekkehus hvor du fyrer fem ganger i året, enn om du bor i en enebolig i distriktet og har vedfyring som hovedoppvarmingskilde.

- Fra et faglig perspektiv så har bekymringen vært at vi har brukt mye tid på en unødvendig jobb, der vi har andre og viktigere ting å gjøre, påpeker han.

Samler inn data til risikovurdering

Etter at forskriften ble endret har brannforebyggerne i stedet kunnet samle inn data om boligene, og foreta en risikovurdering. Dette har bedret brannsikkerheten.

For eksempel vil ikke nye ovner sote like mye som gamle, og mange har andre oppvarmingskilder. Det kan derfor gå så mye som 15 år mellom hver gang feieren kommer på besøk.

Hvor mye sot produserer vedovnen, hva slags risiko har bygningen i seg selv, hva er beboers alder?

- Vi vet at det er større sannsynlighet for at eldre omkommer i brann, og vi vil gjerne besøke disse oftere, samt at vi har mennesker som har behov for å lære hvordan de skal fyre for å unngå pipe/sotbrann, eller som trenger informasjon om brannsikkerhet, avslutter han.

Når feieren ikke vil opp på taket

En brannforebygger (feier) kan nekte å gå opp på et tak hen ikke vurderer som sikkert nok. 

- Det vanligste eksempelet på situasjoner hvor vi ikke har gått opp på tak, er når det mangler takstige, eller at takstigen ligger som en bukk over mønet uten å være festet i taket, sier Galambos.

Les også: Feiing og sikkerhet: Dette er reglene

Han minner om at et usikret tak ikke bare er en risiko for eier, men også for brannforebyggeren som har krav på en trygg og sikker arbeidsplass.

- Kravet om takstige er hjemlet i forskrift om brannforebygging, og gir eier ansvar for at vi har god nok sikkerhet, men det er ofte vi som må fortelle hvordan det skal være, understreker Galambos.

Men i valget mellom sikringstiltak, så forteller Galambos at det har vært tilfeller hvor man har valgt andre sikringstiltak enn bare takstige, for eksempel på grunn av takvinkelen.

 

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.