Bytte varmtvannsbereder? Det kan du spare på

Gå til hovedinnhold

Bytte varmtvannsbereder? Det kan du spare på

Oppvarmingsutgiftene er husholdningens største utgiftspost på strøm. Gamle varmtvannsberedere kan være store strømsluk. En «smart» varmtvannsbereder varmer vannet når det er billigst.

Frode Arnesveen (t.v) og Halvor Ihler i Arnesveen & Ihler fra rørleggerkjeden VB, oppdaget at det var rustet et hull i den gamle varmtvannsberederen. Foto: Privat

Tekst: Kari G. Dølgaard

Levetiden til en varmtvannsbereder er gjerne 15-20 år, men den kan fungere lenger.

Huseiernes byggtekniske rådgiver, Ingeborg Bjorvand Engh, byttet nylig sin 25 år gamle varmtvannstank, og det var på tide.

Da rørleggerne kom for å fjerne den gamle tanken, falt emalje av, og de konstaterte at det var så store rustskader rundt ventilen på toppen av tanken, at det rett og slett hadde blitt et hull.

Ingeborg Bjorvand Engh er byggteknisk rådgiver i Huseierne.

Store varmetap

Engh har lært at rust i toppen av varmtvannsberederen gir lekkasje ned i isolasjonen rundt bereder, noe som reduserer isolasjonsevnen og gir store varmetap.

Humus skaper et surt miljø i vannet og gir vannet en brunfarge.

- Surt miljø og lav pH tærer på tanken i berederen, og varmvannstanken kan ruste innvendig på grunn av dette, forteller Engh.

Den gamle tanken hadde rustet så mye at det var blitt et hull i toppen av tanken. Foto: Privat

Vanlig med humus

Humus i vann er helt vanlig, og dette vil sedimentere i bunnen av tanken.

- Tanken jeg hadde skulle egentlig tømmes og spyles årlig for at garantien skulle gjelde, forteller hun.

Rørleggerne fortalte henne at en bereder som er hyppig i bruk vil spyle noe humus ut slik at det blir mindre sedimenter.

- Men jeg hadde jo brukt min lite de siste årene, og ved sjelden bruk vil det legge seg et rolig lag med partikler i bunnen, fortsetter Engh.

Da blir pH lav, og som sagt så vil et surt miljø fremme rustdannelse.

Eldre varmtvannstanker har høyere risiko for å lekke og føre til vannskade. Det er derfor anbefalt å sjekke den gamle tanken jevnlig.

En «smart» varmtvannsbereder varmer når strømmen er billigst.

For å erstatte den gamle tanken, fikk Engh installert en Høiax Connected varmtvannsbereder på 200 liter.

En slik såkalt «smart» varmtvannsbereder koster mer enn en vanlig varmtvannsbereder, men velger du en «smart» varmtvannsbereder vil du kunne få støtte fra Enova på opptil 5000 kroner.

15 til 20 prosent av strømforbruket ditt vil gå med til å varme varmtvannet ditt. En vanlig varmtvannsbereder vil etterfylle og varme opp vannet i tanken fortløpende når du tar en dusj eller skyller av en kasserolle.

En «smart» varmtvannsbereder kan stilles inn til å varme vannet når strømmen er billigst i døgnet.

Da installasjonen av den nye varmtvannstanken var utført, sendte Engh inn kvitteringen til Enova for utbetaling av støtte, og fikk nesten umiddelbart beskjed om at støtten på 5000 kroner ville bli utbetalt etter 1 til 2 uker.

Årlig vedlikehold

Nyere varmtvanntanker trenger et årlig vedlikehold, som du enten avtaler med rørleggerbedriften som installerer varmvannstanken, eller som du kan gjøre selv dersom du vet hvordan det skal gjøres.

MEDLEMSFORDEL: Ønsker du å bruke en rørlegger husk at du har en medlemsfordel som medlem i Huseierne hos rørleggerkjeden VB.

 

Fakta:

Humus

Humus er en bestanddel i jord, en blanding av organiske forbindelser som blir igjen etter mikrobiell nedbrytning av planterester.

Kilde: SNL.no

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.