Vann- og fuktskader - dette er styrets ansvar

Gå til hovedinnhold

Vann- og fuktskader - dette er styrets ansvar

Hva må styret i sameier og borettslag tenke på når det gjelder vann- og fuktskader? - Disse punktene må styret være oppmerksomme på, sier advokat Annita Magnussen i Huseierne.

En god vedlikeholdsplan for sameiet eller borettslaget kan forebygge skader og minske risikoen for uforutsette reparasjonsutgifter. Foto: Shutterstock

Tekst: Kari Gjertrud Dølgaard

Hva er styrets ansvar, og hva er seksjonseiers ansvar?

- Det korte svaret er at alt som kommer utenfra og inn er sameiets ansvar, med mindre man har vedtekter som sier noe annet, forteller advokat i Huseierne, Annita Magnussen.

Ved problemer knyttet til vann- og fuktskader via tak, kjellere, fasader eller balkonger faller altså ansvaret på sameiet eller borettslaget. Det vil si at drenering, eller mangel på drenering, og tilbakeslagshendelser også er en del av dette ansvarsområdet.

- Styrene bør tenke på at de må ha en vedlikeholdsplan, altså en oversikt og en gjennomgang av hele bygget, slik at de vet hva som må gjøres når, og er i forkant av eventuelle problemer som kan oppstå, sier hun.

Les mer om Huseiernes vedlikeholdsplan for sameier og borettslag

Hun mener i tillegg at styret bør gå gjennom forsikringsavtaler for å få oversikt over hva man er forsikret for. For ekstremværhendelser, vil naturskadeforsikringen gjelde.

Sameiet har også ansvar for balkongen

Balkonger, terrasser og verandaer er ikke å regne som en del av seksjonen, og er dermed per definisjon fellesareal.

Etter eierseksjonsloven er balkonger å anse som en del av fasaden. Vedlikehold av balkonger er dermed sameiets ansvar etter loven. Det følger av eierseksjons­loven § 33.

- Alt bygningsteknisk vedlikehold av balkonger er å anse som en fellesutgift, og skal fordeles mellom seksjonseierne etter en sameiebrøk, påpeker hun.

Hun forteller videre at dersom en membran i en takterrasse eller på en balkong skiftes som følge av slitasje og elde, og det ikke er seksjonseieren som har skadet membranen, så vil det være sameiets ansvar.

- Også bygningens yttervegger tilligger det fellesskapet å vedlikeholde, uavhengig av hva slags materiale de er laget av, og selv om de befinner seg innenfor balkongen, sier hun.

Vedlikeholdsplikten for sameiet gjelder også for balkonger satt opp for egen regning av enkelte seksjonseiere, med mindre det er nedfelt i vedtektene at den enkelte balkongeier selv har det fulle vedlikeholdsansvaret.

Seksjonseiers ansvar begrenser seg til å sørge for overflatens vedlikehold, og se til at for eksempel sluk er åpne.

Hvis sluket blir tettet av for eksempel løv, og vannet renner under membranen og ned i seksjonen under, så vil det være seksjonseiers ansvar.

Avslutningsvis forteller advokaten at alminnelig vedlikehold av vinduer vil være seksjonseiers ansvar, mens utskiftning av vinduer er sameiets ansvar.

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.