Leiekontrakt

Gå til hovedinnhold

Leiekontrakt

Avtale om utleie av bolig kan inngås både muntlig og skriftlig. Vi anbefaler imidlertid at leieavtaler alltid inngås skriftlig.

Skriftlig leiekontrakt

Selv om muntlige leieavtaler er like bindende som skriftlige, anbefaler vi alltid våre medlemmer at leieavtaler inngås skriftlig. Dette gjør det enklere å bevise hva som ble avtalt dersom det skulle oppstå en konflikt. I tillegg er det forutsigbart for både utleier og leietaker å ha en skriftlig kontrakt å forholde seg til.

Både utleier og leietaker kan kreve at en muntlig leieavtale settes opp skriftlig.

Huseierne har utarbeidet en av de mest populære leiekontraktene på markedet. Vår standard leiekontrakt sikrer utleiers rettigheter på en god måte, og den er enkel å fylle ut.

Kan ikke avtale hva som helst

Utleieforhold reguleres av husleieloven. Leietaker er godt beskyttet av lovverket, og som hovedregel er det ikke adgang til å avtale løsninger som setter leier i en dårligere stilling enn det som følger av husleielovens bestemmelser.

Avtalebestemmelser som strider mot husleieloven ser man bort fra, slik at lovens bestemmelser blir gjeldende i stedet for den aktuelle avtalebestemmelsen.

Det er selvfølgelig ingenting i veien for å avtale løsninger som stiller leier gunstigere enn det som følger av loven.

Husleieloven selv åpner også i noen grad for avvikende avtaler som stiller leier dårligere enn det som følger av lovbestemmelsene. Dette gjelder for eksempel bestemmelsene om vedlikeholdsplikt og bestemmelsene om oppsigelsestid.

Bruk standardkontrakt

Bruk vår standardkontrakt, da er de viktigste punkter og formuleringer med i avtalen. Hvis det skal være flere leiere, sørg for at alle skriver under på avtalen. Behold et eksemplar av avtalen selv. Ikke gi fra deg nøkler før kontrakt er underskrevet og depositum er opprettet.

Husordensregler - utleie

Les mer

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.