Om festeavtaler

Gå til hovedinnhold

Om festeavtaler

Festeavtalen er det viktigste dokumentet å sette seg inn i når du eier eller skal kjøpe noe på festetomt. Her finner du informasjon både om hva du skal betale årlig, hvor lenge avtalen varer og når festeavgiften kan gå opp.

Festekontrakten

Det sentrale dokumentet i alle festeforhold er festekontrakten. Den vil gjerne inneholde regler om festeavgiften, varighet, innløsning og andre rettigheter og plikter for fester og bortfester. 

Festekontrakten kan normalt overføres til andre ved salg av eiendommen. Noe annet må være eksplisitt regulert i festekontrakten. 

Festerens råderett

Utgangspunktet i tomtefesteloven er at fester har fri rådighet over festetomten. Det betyr at festeren på festetomten kan planere, plante blomster, busker og trær samt rydde og hugge trær som er sjenerende.

Festeren kan også bygge og gjøre andre endringer på eiendommen innenfor reglene i plan- og bygningsloven. 

Festeren må selvfølgelig også forholde seg til reglene i naboloven

Forholdet til tomtefesteloven

Tomtefesteloven inneholder de sentrale reglene i festeforhold. Loven er for det aller meste ufravikelig. Det betyr at festeavtaler ikke kan være i strid med loven. De enkelte punkter i festeavtaler som strider med loven vil da være ugyldige.

Punktfeste

I enkelte festeforhold er ikke tomtens størrelse oppgitt. Kontrakten angir i stedet et punkt i terrenget hvor huset skal oppføres. Festeren kunne da plassere huset eller hytta innenfor det punktet. Ved punktfeste er tomtens størrelse i mange tilfeller ett mål, medregnet der huset står og avrundet etter forholdene på stedet. 

 

 

Ta kurs om festeforhold og festavgift!

Huseierne holder hvert år kurs om festeforhold og festavgift. Kurset er gratis for medlemmer. På kurset gir en av våre advokater en god gjennomgang av det du må tenke på om festeforhold, festavgift og innløsning. 

Se hvor kurset holdes nær deg: Kurs - dette bør du viste om festeforhold, festeavgift og innløsning 

Vi hjelper deg som er medlem:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Byggteknisk rådgivning 22477524

Ring dersom du har et byggteknisk spørsmål. Det er gratis og for alle medlemmer.

Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30.

Send inn en større juridisk sak

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning fra våre advokater i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.