Kurset vil gi en oversikt over sentrale spørsmål som oppstår ved tomtefeste som:

* forlengelse av tomtefesteavtaler, muligheter for oppregulering av festeavgift
* innløsning av festet tomt, vilkår og innløsningssum
* regulering av festeavgift
* lovendringer i kraft 1. juli 2015 og overgangsregler

Kurset er for alle.

Pris: Gratis for medlemmer. Kr 500,- for andre. Disse kan melde seg inn som medlem ved oppmøte. (Årsmedlemskap kr 495,-).