Du bør ha pipehatt

Gå til hovedinnhold

Du bør ha pipehatt

Har du en gammel skorstein uten pipehatt bør du få sjekket pipen og eventuelt utbedret den før du setter på en pipehatt.

En pipehatt forlenger pipens levetid. 

Det er ikke påbud om å ha pipehatt på skorsteinen, men uten pipehatt vil vann og fuktighet kunne trenge ned i pipen og forkorte skorsteinens levetid.

Pipehatten:

  • Beskytter skorsteinen mot nedbør, og forhindrer frostsprengning om vinteren.
  • Forhindrer at vinden blåser rett ned i pipen og gjør det vanskelig å fyre. Når du har god trekk vil også forbrenningen bli renere.
  • Gjør det vanskelig for fugler å hekke
  • Forhindrer løv og annet rask i å havne ned i den, noe som kan redusere faren for pipebrann.

Valg av pipehatt

Pipehatten legges over beslaget på pipen. For at pipehatten skal beskytte mot vind, bør man selvsagt ta vindretningen i betraktning når den monteres.

Pipehatten bør derfor settes på tvers av den dominerende vindretningen. Dersom du får vind fra alle kanter, kan du vurdere en modell som er i stand til å snu seg vekk fra vinden. Da vil den samme pipehatten også beskytte mot slagregn.

Er du ikke redd for å gå på taket, og er fingernem, er det ikke noe i veien for at du kan montere pipehatten selv. Men vær oppmerksom på at den ikke bør være for lav slik at du stenger for trekken.

Enkelte produsenter tilbyr uttrekksvifte dersom det er vanskelig å fyre, men har du et vedvarende problem med trekk, bør du i alle fall få undersøkt installasjonen.

Prisene varierer alt etter hvor avansert modellen er, men du må regne med et par tusen kroner og oppover.

Skader på skorsteinen?

Dersom skorsteinen har fått skader, men ellers er solid, og står støtt, så kan feil og mangler på innsiden av pipen utbedres ved hjelp av en foring.

Man fører da et rustfritt piperør ned i den eksisterende pipa, en metode som er rimelig sammenlignet med kostnader knyttet til riving og gjenoppbygging.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Støttemur i hagen

Les mer