Vær forberedt på lyn og torden

Gå til hovedinnhold

Vær forberedt på lyn og torden

Husk å trekke ut støpslene til finelektronikken dersom været rammer hos deg, og særlig dersom du ikke har overspenningsvern.

Foto: Gerd Altmann/Pixabay

Alt som har kretskort i seg – rutere, modemer til kabel-tv, pc-er og tv-er er spesielt utsatt for skade ved lyn- og tordenvær. 

Med hjemmet fullt av finelektronikk, er det viktig å trekke ut støpslene, for med økende antall apparater, øker også faren for skader.

Overspenningsvern 

I 2012 ble det påbudt med overspenningsvern i nye elektriske anlegg, og alle nye sikringsskap kommer i dag med overspenningsvern ferdig installert.

Det betyr at dersom du bor i nyere, eller nylig rehabilitert bolig, skal du ha overspenningsvern (grovvern) i sikringsskapet.

Grovvernet tar den største støyten dersom lynet finner veien til anlegget ditt.

Bor du i en bolig bygget før 2012 er faren stor for at du mangler overspenningsvern, og bør da kontakte en elektriker for å gjøre jobben. 

Fare for brann

Et overspenningsvern minimerer faren for brann.

Ifølge Norsk brannvernforening kan det ved lynnedslag oppstå brann i boligen din lenge etter at tordenværet er over, selv der lynet har slått ned flere kilometer unna.    

Det er fordi lynutladninger kan føre til høye overspenninger på elektrisitets- og telenettet som søker til jord og vandrer langs ledningsnettet til el- anlegg i boliger og andre bygninger. 

Finvern

Grovvernet i sikringsskapet hindrer imidlertid ikke at overspenning kan bygge seg opp i enkelte produkter eller lokalt i ledningsnettet.

Det betyr at du kan få skader på finelektronikk selv om du har installert overspenningsvern.

Derfor bør også du som bor i nyere bolig trekke ut støpslene når det lyner.

Et alternativ er å installere finvern tilknyttet hvert enkelt produkt. Ta en prat med elektrikeren for å finne riktig produkt.

Finvernet er helt enkelt forklart noe du setter i stikkontakten. Sjekk om produktene dine allerede har innebygd finvern.

Etter tordenværet

Skader på el-anlegg som følge av overspenning kan være vanskelig å oppdage.

  • Dersom du opplever at sikringer og lyspærer ryker etter et tordenvær, bør el- anlegget kontrolleres av en autorisert installatør.
  • Dersom du har overspenningsvern i sikringsskapet, så sørg også for å kontrollere dette jevnlig, og særlig etter tordenvær.
  • Hvis flaggene i overspenningsvernet lyser grønt er alt i orden, men skifter de farge skal overspenningsvernet byttes ut.

Dette må gjøres av en elektriker.

Spesielt sårbart

Norge har et strømnett som er spesielt sårbart for lynnedslag. Utfordringen er at vi bruker relativt mye luftlinjer, og Norge har en stor utstrekning på høyspentnettet.

Problemene er ifølge landsforeningen Nelfo størst i distriktene der kraftlinjene går i lange luftstrekk. 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer