Styremøte HS 21.11 2014

Gå til hovedinnhold

Styremøte HS 21.11 2014

Vi innkaller med dette til styremøte i Huseiernes Servicesenter, fredag 21. november 2014 kl. 16:00 i Fred. Olsens gt. 5, 7. etg.

Dagsorden

21-11-14-1

Referatsaker

 

 

a) Referat fra styremøte 5. september 2014

Vedlegg

21-11-14-2 

Regnskap per 3. kvartal 2014

Vedlegg

21-11-14-3 

Situasjonen i Medlemsservice

 

21-11-14-4 

Eventuelt

 

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Huseiernes Landsforbund

Elisabeth Kristensen
Adm.dir.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer