Mer info:
Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS
Postboks 570
6803 Førde

Nettside: www.fylkesadvokat.no