Mer info:
Advokatene Smith, Jerntoft, Simonsen MNA
Sjøgata. 21
Postboks 836
8001 Bodø

Nettside: www.sjco.no