Mer info:
Advokathuset Lofoten
Fiskergt. 23
Postboks 703
8301 Svolvær

Nettside: www.advokatlofoten.no