Mer info:
Dronningens gt. 43
8514 Narvik
Postboks 712
8509 Narvik

Nettside:  www.eurojurisnord.no/_medarbeidere/jon-arne-ostvik