Mer info:
Advokatfirmaet Malm
Kongensgate 42
Postboks 295
8504 Narvik

Nettside: www.malm.no