Mer info:
Svensson Nøkleby
Nedre Storgate 15-17
3015 Drammen

Nettside: svenssonnokleby.no/no/menneskene/thor-einar-kristiansen