Mer info:
Nedre Tyholmsvei 13, Otterslandsgården
4836 Arendal

Nettside: www.haldco.no