Utmerkelse til Austevoll uten eiendomsskatt

Gå til hovedinnhold

Utmerkelse til Austevoll uten eiendomsskatt

Adm. dir. Peter Batta i Huseiernes Landsforbund overrakte pris for avvikling av eiendomsskatt på boliger i Austevoll.

Mandag 25. februar besøkte adm.dir. Peter Batta og utredningssjef Dag Refling fra HL rådhuset i Austevoll kommune. Til stede i kommunestyresalen var repesentanter fra de tre partiene som har stått bak avvikling av eiendomsskatt på boliger i kommunen. Det politiske flertallet bak budsjettet for 2013 besto av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Fremskrittspartiet.

Ordfører Helge Andre Njåstad (Frp) innledet møtet med å redegjøre for en omfattende og imponerende omstilling kommunestyret har stått bak. I løpet av noen få år er stor og stigende gjeld, underskudd, kuttlister og en sikker plass på ROBEK-listen byttet ut med et nytt Austevoll med overskudd på kommunebudsjettet og avviklet eiendomsskatt. Rådmannen kunne for 2013 til overmål tilby politikerne ekstra penger å fordele istedenfor de gamle kuttlistene.

Adm. Dir. Peter Batta sa at det var en stor glede å få komme til Austevoll for å dele ut Huseiernes Landsforbunds pris til en kommune som har avviklet eiendomsskatt på boliger og ga ordet til utredningssjef Dag Refling som gjorde rede for forbundets syn på hvorfor eiendomsskatten er en urimelig og urettferdig skatteform. Til slutt takket Batta for at HL fikk komme og overrakte Huseiernes Landsforbunds pris til ordfører Helge Andre Njåstad. Prisen består av en sjekk på 25 000 kroner.
 
Saken har vært oppe i HLs syre som fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret i Huseiernes Landsforbund vil berømme Austevoll kommune for at den har avviklet den kommunale eiendomsskatten fra 2013. Dette viser at kommunen har god økonomisk styring, og i tillegg at den tar hensyn til både husholdningenes private økonomi og innbyggernes ønsker.

Huseiernes Landsforbund vil vise Austevoll kommune vår støtte og anerkjennelse ved å donere et kunstverk, utført av en lokal kunstner, til utsmykking av en offentlig tilgjengelig del av et kommunalt bygg.  Så vel kunstner som bygg velges av kommunen.  Som økonomisk ramme for donasjonen har styret satt 25.000 kroner.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer