Statsbudsjettet 2013

Gå til hovedinnhold

Statsbudsjettet 2013

STATSBUDSJETTET OG SKATT VED SALG AV BOLIG: INNSTRAMMINGER OG STORT BYRÅKRATI – SKATT FOR NESTEN ALLE SOM HAR LEID UT.

Den avtroppende regjeringens forslag er verre enn noensinne

Finansministeren har i forslaget til statsbudsjettet for 2014 foreslått å beskatte boligsalgs­gevinster på en ytterst byråkratisk måte. Om det nye forslaget sies det: «Botidsmodellen begrenser skattefritak ved realisasjon til å gjelde en andel av gevinsten som er lik antall dager eier har bodd i boligen (botiden) dividert med antall dager eier har eid boligen (eiertiden). Andel botid av eventuell eiertid over 20 år regnes ikke med.» Det er riktignok gjort unntak for ikke-bruk som er mindre enn 15 % av eiertiden og mindre enn ett år. 

Altså: Ligningsfunksjonærene skal nå sitte og kontrollere DAGER med botid og DAGER med leietid i løpet av de siste 20 ÅR for å regne ut skatten når du selger! Og den som har leid ut sin bolig i løpet av de samme 20 årene får ikke lenger med seg hele salgssummen over i nytt hus, noe som vil føre til at mange må spare og vente lenger før de får råd til den boligen de trenger. Videre vil forslaget selvsagt føre til langt mindre utleie av egen bolig og dermed høyere priser for den som må leie.

- Det må være lov å håpe at dette forslaget blir lagt i skuffen av påtroppende regjering, sier adm. dir. Peter Batta i Huseiernes Landsforbund

Tilbake til fortiden

I forrige århundre hadde vi her til lands en komplisert beregningsmåte for skatt på gevinst ved boligsalg:

Du måtte ha eid boligen i minst 10 år, og bodd der minst 5 år av de siste 10, for å få fullt fritak for skatt.  Alle kombinasjoner av færre års eie- eller botid ga skatt i ulik grad. Systemet sysselsatte mange ligningsfunksjonærer som satt og regnet datoer og prosenter og sjekket med folkeregisteret når du hadde flyttet inn og ut.

-       Produktiv, god bruk av tiden? Ikke akkurat.

-       Inntektsgivende for staten? Bare i beskjeden grad, hensett til alt arbeidet.

Dagens løsning: Et godt system, tilpasset folks behov

Løsningen ble det systemet vi alle kjenner fra de siste tiår: Du får skattefrihet om du har eid boligen minst ett år, og bodd i den minst ett av de siste to år. Enkelt og ubyråkratisk, og ikke minst: Tilpasset folks behov. Ved salg av bolig får de aller fleste i vårt land med seg hele gevinsten, noe de sårt trenger for å reinvestere i sin nye bolig. Som kjent selger og kjøper de fleste i samme marked, slik at «gevinsten» oftest ikke er annet enn den prisstigning som gjør seg gjeldende for alle boliger.

Husk regnskap for påkostninger i 20 år!

Til overmål: Siden påkostninger på vanlig måte kan legges til inngangsverdien i de tilfeller (som det nå blir mange av!) der det blir skatt å betale ved salget, må du nå passe på kvitteringer i 20 år. Ikke miste!

Kilde: Huseiernes Landsforbund

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer