Sameier og borettslag øker mest i HL

Gå til hovedinnhold

Sameier og borettslag øker mest i HL

Ved årsskiftet hadde Huseiernes Landsforbund 3 624 sameier og borettslag som medlemmer. Dette var en økning med 7,6 prosent fra 1. januar 2013.

Per nyttår var 3 083 sameier  HL-medlemmer, mens det var 541 borettslag som var kollektivt innmeldt. I gjennomsnitt er det rundt 20 husholdninger, eller leiligheter, i hver av disse  gruppene. Det innebærer at over 72 000 husstander på denne måten er tilknyttet Huseiernes Landsforbund.

Om lag 17 prosent av de registrerte henvendelsene som kom til juridisk avdeling i løpet av året var fra sameier, borettslag eller boligaksjeselskap. I antall utgjør dette omkring 6 700 telefonhenvendelser og 1207 skriftlige henvendelser.

Det er gjennom 2013 holdt en rekke kurs over hele landet for styremedlemmer i sameier og borettslag. Responsen har vært overveldende.

Styreskolen ble arrangert for tredje gang i Huseiernes Hus i Oslo. Styreskolen er et kurs for styremedlemmer, som går over fire kvelder, der man går igjennom de viktigste områdene et styremedlem berøres av i sitt daglige virke. Det var 39 betalende deltakere i år. Kursholdere var advokat Dag Stadheim, kommunikasjonsrådgiver Britt Steinseth, samt Geir Engebraaten og advokat Anders Leisner fra HL. Tilbakemeldingene fra de som gjennomførte Styreskolen var gjennomgående gode, og vi anser nå at Styreskolen er etablert som en årlig foreteelse, påpeker adm. dir. Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

MEDLEMSTILSLUTNING I HUSEIERNES LANDSFROBUND

Per nyttår hadde Huseiernes Landsforbund følgende medlemstilslutning:

  • 201 275 boligeiere
  • 541 borettslag
  • 3 083 sameier
  • 1 443 gårdeiere
  • 113 eiendomsselskaper

206 455 medlemmer totalt

=======================

Dette utgjorde en vekst med 4,05 prosent fra 1. januar 2013.

-

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer