Økt minstetid for utleie vil gi færre utleieboliger!

Gå til hovedinnhold

Økt minstetid for utleie vil gi færre utleieboliger!

Regjeringen ønsker å forlenge minstetiden for tidsbestemt utleie fra tre til fem år.

Det er et dårlig forslag som vil føre til færre utleieleiligheter, sier advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund.

I dag kan utleier leie ut en leilighet eller et hus man selv ikke bor i tidsbegrenset for tre år. Etter den tiden er det utleier selv som kan bestemme om leieforholdet skal forlenges. I boligmeldingen varsler regjeringen at de vil øke denne minstetiden til fem år. Mange utleiere har allerede reagert og synes at det kan være for lenge i en del tilfeller. Resultatet vil derfor bli at færre privatpersoner ønsker å leie ut leiligheter.

Utleiere ønsker forutsigbarhet i sine leieforhold. Tre års minstetid er mer enn nok. Hvis den økes til fem år blir forutsigbarheten for dårlig, og mange utleieleiligheter vil bli solgt, noe som igjen fører til at leiemarkedet blir enda strammere, sier advokat Leisner.

De færreste leiere ønsker å bo så lenge som fem år. Leiemarkedet er for de aller fleste en mellomstasjon. Det er nok riktig at noen barnefamilier sliter på boligmarkedet og må flytte mer enn ønskelig, men det kan bøtes på ved for eksempel å utstyre dem med skikkelige garantier for at husleien blir betalt. 

-Kommunale garantier har dårlige rykte, og er derfor en medvirkende årsak til at mange som trenger hjelp sliter på boligmarkedet, avslutter advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund.

Her kan du lese hele Boligmeldingen.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler