Mange kampsaker innfridd med ny regjering!

Gå til hovedinnhold

Mange kampsaker innfridd med ny regjering!

Mange av de viktigste kampsakene til Huseiernes Landsforbund innfris med regjeringens endringsforslag til statsbudsjett for neste år. De viktigste er:

Arveavgiften avvikles. Arveavgiften har først og fremst rammet folk med moderate inntekter og formuer. Arveavgiften har vært omgått av de som har drevet med skatte­planlegging og har brukt ressurser på profesjonell hjelp. Huseiernes Landsforbund er spesielt fornøyd med at de som arver bolig eller fritidsbolig gis adgang til å oppregulere skattemessig inngangsverdi til markedsverdi. Det vil hindre at bortfall av arveavgift kunne utløst annen skatt.

Forslaget om å innføre botidsregulering av grunnlaget for skatt på gevinst ved salg av bolig avvises. Dette forslaget ville ført til et stort og meningsløst byråkrati og gitt et betydelig antall skattestimulerte boligsalg frem til høsten 2014.

Formuesskatten reduseres fra 1,1 til 1,0 prosent. Dette er et skritt i riktig retning for å få fjernet formuesskatt. I tillegg avvises forslag om økning av skattegrunnlaget for formuesskatt på sekundærboliger. Det vil også snu trenden med å gi særlig hard skatt på utleieboliger med høyere leiepriser som virkning.

Elavgiften skal ikke økes.

BSU- ordningen foreslås forsterket med økt årlig sparebeløp fra 20 000 til 25 000 kroner. Samlet sparebeløp økes fra 150 000 til 200 000 kroner. Dette er en nødvendig forbedring, men maksimalt sparebeløp dekker fremdeles ikke mer enn kravet til 15 prosent egenkapital for en bolig til 1, 3 millioner kroner.

ROT-fradrag foreslås utredet. Dette vil bidra til mindre svart arbeid og stimulere til nødvendige investeringer i ENØK i den bestående boligmassen.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer