Krever klarere regelverk for vann og avløp

Gå til hovedinnhold

Krever klarere regelverk for vann og avløp

Fire interesseorganisasjoner ber miljøvernministeren sørge for et bedre regelverk som avklarer ansvarsforholdene på vann- og avløpsområdet.

De fire interesseorganisasjonene Huseiernes Landsforbund, Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), KS og Norsk Vann går nå sammen og ber miljøvernministeren sørge for et bedre regelverk som avklarer ansvarsforholdene på vann- og avløpsområdet.

Fire interesseorganisasjoner står sammen.

Enorme nedbørsmengder fører mange steder til overbelastning av avløpssystemene i kommunene, men ansvarsforholdene er ofte uklare. Mange huseiere opplever at de må gjennom rettssaker for å avklare hvem som skal betale for vannskadene. Et bedre regelverk vil komme både huseiere og kommuner til nytte, for det er grunn til å vente mer ekstremvær som belaster vann- og avløpsnettet.

Målrettede gebyrer

– Staten må ta ansvaret for å avklare hvor stort ansvar kommunene skal ha på vann- og avløpsområdet, sier administrerende direktør Sigrun Vågeng i KS.

Dette støttes av direktør Einar Melheim i interesseorganisasjonen for kommunene på vann- og avløpsområdet, Norsk Vann:

– Dagens statlige regelverk gir ikke kommunene nok spillerom til å finansiere klimatilpassede tiltak på en hensiktsmessig måte.

Samarbeider for å forebygge

De fire organisasjonene mener det er behov for å avklare ansvarsforholdene gjennom et bedret regelverk, for å sikre lik praksis og forutsigbarhet.

Organisasjonene går inn for at det nedsettes et lovutvalg så snart som mulig, for å utarbeide forslag til en sektorlov på vann- og avløpsområdet som avklarer både ansvarsforhold og finansiering. Organisasjonene har bedt om et møte med miljøvernministeren for å drøfte situasjonen nærmere.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer