Huseiere har stort behov for rettshjelp!

Gå til hovedinnhold

Huseiere har stort behov for rettshjelp!

Tvister ved kjøp og salg av brukt bolig, kjøp av nye boliger og tvister om håndverkertjenester er blant de tingene huseiere har mye problemer med.

- Mange trenger også råd i saker om byggetillatelser, både om egne og naboens byggeplaner. For øvrig er problemer innad i sameier og borettslag saker HL får mange av. Antall konflikter mellom naboer, særlig angående trær og busker som tar utsikt og lys holder seg nokså konstant fra år til år, sier advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund.

- Husleietvister er det enkeltemaet vi får flest henvendelser om. Det er viktig at utleiere og leiere setter seg inn i reglene som gjelder på området, og bruker gode og sikre leieavtaler. Vi kan bidra med rådgivning for utleiere både før leieforholdet inngås, underveis, og ved avslutningen, og har standard leieavtaler som sikrer klare og forutberegnelige leieforhold, sier advokat Leisner.

I tillegg til den norske versjonen av leiekontrakt for bolig har HL hatt en engelsk oversettelse. Fra og med sommeren i fjor kan forbundet også tilby leiekontrakter på polsk og urdu som  dekker de to største gruppene av fremmedspråklige i vårt land. Nå får de en fullstendig oversettelse av alle deler av kontrakten til sitt eget språk, noe som øker tryggheten for begge parter.

- Det er åpenbart et enormt behov for rettshjelp blant landets huseiere. I 2012 behandlet Huseiernes Landsforbunds hovedkontor omkring 37 000 muntlige og skriftlige henvendelser. Tar vi med henvendelsene til våre distriktsledere rundt om i våre 23 avdelingskontorer og 110 samarbeidsadvokater rundt i Norge, blir det totale antall henvendelser noe over 52 000. Folk har åpenbart et stort behov for veiledning i juridiske spørsmål som knytter seg til boligen, avslutter advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer