Boligrente og konkurranse mellom bankene

Gå til hovedinnhold

Boligrente og konkurranse mellom bankene

Peter Batta i HL tilbakeviser Idar Kreutzer sine påstander i Arbeiderbladet, om at hans karakteristikk av konkurransen mellom norske banker er feil.

Adm. dir. Idar Kreutzer i Finans Norge skriver i et innlegg i Oppland Arbeiderblad den 17. mars at min karakteristikk av konkurransen mellom norske banker er feil. Han mener konkurransen er steinhard. Det er hans jobb å forfekte dette, som direktør for bankenes interesse­organisasjon.

Ser man på resultatet av bankenes konkurranse om lånekundene, kan man få et annet inntrykk enn om man spør forbrukerne direkte. Vi har valgt å se på resultatene. Kreuzer viser til EUs forbrukerundersøkelse og ikke til Verdens­banken som påviser at konkurransen om bankkunder i Norge er på et lavmål i Europa.

Kreutzer har rett i at nordmenn stort sett er fornøyd med banken sin. Folk sier også at de synes det er enkelt å bytte bank. Problemet er at det ikke er det samme som at konkurransen er bra. Vi spør hvordan bankene kan øke rentemarginene så mye som de har gjort uten å miste markedsandeler. Vi spør om konkurransen kan være hard når bankene kan tillate seg å bygge opp kjernekapital hovedsakelig med penger fra lånekundene. Vi finner det vanskelig å forstå hvordan en hard konkurranse kan gi rom for bankene til å øke utbyttet til sine aksjonærer så kraftig som de gjør nå, samtidig som de er pålagt å øke sin kjernekapital. Nordea foreslår å øke utbyttet for 2013 med hele 80 prosent. Bankeierne har ikke bidratt med egenkapital i det hele tatt de siste fem årene. De kan derimot glede seg over historisk høy avkastning på sine aksjer. DNB-aksjen økte med 54 prosent i fjor. Utbyttet kommer i tillegg.

Finansnæringen bidrar med så mange fordreininger av virkeligheten at de er i ferd med å miste publikums tillit. Det fins ikke noe spleiselag som strever med å møte myndighetenes krav om økt kjernekapital i bankene. Du og jeg betaler gildet. Disse pengene forsvinner ikke. De tilfaller eierne uavkortet, og eierne er blitt mye rikere på vår bekostning.

Det er ikke sant at mer enn 120 banker konkurrerer om deg og meg som lånekunde. Mange banker er lokale sparebanker. De har hverken muskler eller ønsker om å konkurrere om lånekunder overalt i landet eller i de store byene. Krav om mer kjernekapital setter også grenser for hvor mye de kan vokse. Som små kan de levere gode lånevilkår. Velger de å vokse blir lånevilkårene dårligere for da må de bygge opp ekstra kjernekapital. Med dårligere lånevilkår får de ikke nye kunder. Konsentrasjonen i bankvesenet øker. I 2011 hadde de hundre minste bankene en samlet markedsandel på 6 prosent og DNB alene 40 prosent.

Mye tyder på at konkurransen blant bankene er svak. Huseiernes Landsforbund har oppfordret myndighetene til å gå næringen etter i sømmene. Vi er derfor svært fornøyd med at både Konkurransetilsynet og Finansdepartementet nå vil granske konkurransen i Finansmarkedet.

AV:

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer