ANDREAS S. CHRISTENSEN NY STYRELEDER

Gå til hovedinnhold

ANDREAS S. CHRISTENSEN NY STYRELEDER

Andreas S. Christensen er valgt til ny styreleder i Huseiernes Landsforbund (HL) på forbundets landsmøte i Svolvær i helgen 1 - 3. juni.

Christensen har en lang fartstid i HL. Han har vært styremedlem og styreleder i Huseiernes Landsforbunds avdeling i Oslo og Akershus i en årrekke og nestleder i HLs hovedstyre de siste fire årene. Christensen arbeider som advokat hos Advokatene Knutsen & Co.

- Jeg kjenner organisasjonen godt  og gleder jeg meg til å ta fatt på oppgavene som styreleder og på den måten videreutvikle Huseiernes Landsforbund, uttaler Andreas S. Christensen.

På landsmøtet har vi fått på plass et revidert og modernisert arbeidsprogram hvor fokus er på bolig­markedet med stadig økende boligpriser og med tilhørende problemer for førstegangs­etablerere. Kraftig forbedring av BSU-ordningen blir derfor et viktig krav fra HLs side til de politiske myndighetene.

- Jeg stiller meg videre fullt ut bak forbundets politikk om å fjerne eiendomsskatten og dokumentavgiften, påpeker Andreas S. Christensen.

Huseiernes Landsforbund har i mange år hatt en jevn og meget god medlemsvekst. Medlemstallet har nå passert 188.000 betalende enkeltmedlemmer. – Det blir en prioritert oppgave for styret og administrasjonen å videreføre en god medlemsservice og fortsatt medlemsvekst, påpeker styrelederen.

Direktør Ola Gaute Aas Askheim i Opinion Perduco AS presenterte en omfattende markeds­analyse om HL på temadagen under landsmøtet. Her fremkom befolkningens meninger om HL. På bakgrunn av dette vil styret og administrasjonen trekke konklusjoner om hvordan HL skal videreutvikles i årene som kommer.

Med seg i HL-styret har Andreas S. Christensen fått med seg Inger Johanne Dehli fra Trøndelag som nestleder. Styremedlemmene er Børge Martinussen fra Troms, Dag Stadheim fra Oslo, Janicke Jebsen Vinje fra Vest-Agder, Thor Johan Larsen fra Telemark, Ann Kristin Vie fra Oslo, Lena Drønnesund fra Akershus og Knut Magnus Haavik fra Rogaland.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer