206 455 medlemmer i Huseiernes Landsforbund

Gå til hovedinnhold

206 455 medlemmer i Huseiernes Landsforbund

Medlemstallet i Huseiernes Landsforbund (HL) økte fra 198 416 betalende enkeltmedlemmer til 206 455 i løpet av 2013.

Dette var en økning med 8 039 medlemmer, som tilsvarte en vekst på 4,05 prosent.

- Vi passerte 200 000 medlemmer i april og har fortsatt den hyggelige trenden også i løpet av høsten, sier en fornøyd adm. dir. Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

Det er åpenbart at HL profiterer på de hyppige og omfattende endringer av lover og forskrifter som berører huseierne. Årlige økninger av ligningsverdiene og truende eiendomsskatter øker interessen for HLs arbeid. Og det er mer: Hvert år har skatten på utleie av sekundærbolig blitt økt for dem som betaler formuesskatt. Nesten hvert år ble det gjennomført økninger i beskatningen av boliger og hytter i løpet av den rød-grønne regjeringens åtte år.

Innføring av kostnadskrevende byggemetoder i nye boliger virker negativt. Nye krav til bankene, slik at boligrenten er et halvt prosentpoeng høyere enn den ellers ville ha vært, er et tiltak som også merkes. Økte krav til egenkapital ved boligkjøp, som gjør det vanskeligere for ungdom og nyetablerere å komme inn i boligmarkedet, irriterer også mange.  - Vi konstaterer at stadig flere huseiere trenger å søke råd og hjelp, og de melder seg derfor inn, forteller Peter Batta.

- Men fortsatt er det gratis juridisk og teknisk rådgivning, samt våre gode medlemsfordeler, som trekker flest nye medlemmer, påpeker Peter Batta.

Akershus er fylket med klart flest medlemmer, nemlig 36 808, mens Oslo har 26 195.

Deretter følger Rogaland med 18 141 medlemmer, Østfold med 14 925, Hordaland med 14 243, Buskerud med 14 140, og Vestfold med 13 858.

Størst prosentuell vekst hadde Sogn og Fjordane med 9,9 prosent økning. Deretter fulgte Oppland nord med 8,7 prosent, Nordmøre med 7,9 prosent, Rogaland nord med 7,3 prosent, Romsdal og Rogaland sør med 7,0 prosent og Troms med 6,7 prosent.

HL har de seinere årene stadig økt tilbudet av kurs og medlemsmøter. Dette vil videreføres i 2014. Den landsomfattende Huseierdagen vil bli avholdt for ellevte år på rad, onsdag den 29. oktober. Tilbud til unge medlemmer vil være et viktig satsningsområde også i det kommende året, påpeker Peter Batta.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer

Lad elsparkesykkelen med vett

Les mer