10 410 flere medlemmer i huseierne i 2011

Gå til hovedinnhold

10 410 flere medlemmer i huseierne i 2011

Medlemstallet i Huseiernes Landsforbund (HL) økte fra 172 569 enkeltmedlemmer til 182 979 i løpet av 2011.

Medlemstallet i Huseiernes Landsforbund (HL) økte fra 172 569 enkeltmedlemmer til 182 979 i løpet av 2011.


- Det er åpenbart at HL profiterer på de hyppige og omfattende endringer av lover og forskrifter som berører huseierne. Gjentatte endringer av ligningsverdiene og økning av eiendomsskatter øker interessen for HLs arbeid. Og det er mer: Fra nyttår er utleie av del av tomannsbolig blitt skattepliktig. Krav til energimerking, detaljregulering av håndverksarbeider i våtrom og innføring av kostnadskrevende byggemetoder i nye boliger irriterer mange. Økende strømpriser og nye avgifter, som grønne sertifikater, innarbeides som skjult boligskatt.  Vi konstaterer at stadig flere huseiere trenger å søke råd og hjelp, og melder seg derfor inn, forteller adm. dir. Peter Batta.

- Ellers er det åpenbart at mange blir nye medlemmer i kommuner som innfører eller øker eiendomsskatten. Dette engasjerer! Men fortsatt er det gratis juridisk og teknisk rådgivning, samt våre gode medlemsfordeler, som trekker flest nye medlemmer, påpeker Peter Batta.

Akershus er fylket med klart flest medlemmer, nemlig 33 309, mens Oslo har 23 900.
Deretter følger Rogaland med 15 381 medlemmer, Østfold med 13 305, Vestfold med 12 574, Buskerud med 12 504 og Hordaland med 12 000. Dette er de fylkene som har over 10 000 medlemmer.

Størst prosentuell vekst hadde Sogn og Fjordane med 15,9 prosent vekst. Deretter fulgte Nordmøre, Oppland (Nord) og Nord-Trøndelag. Disse hadde alle en vekst på over 13 prosent.

FLERE BEGIVENHETER I 2012

- Også i år vil vi holde en meget høy fane mot eiendomsskatten på boliger og fritidseiendom, påpeker Peter Batta. Derfor vil vi lage en verdig markering av at Bergen kommune avvikler eiendomsskatten på boliger fra 1. januar i år. Dette arrangementet vil foregå på Hotell Norge i Bergen den 26. januar.

Andre viktige saker på agendaen blir forbyggende tiltak mot brann, innbrudd og vannskader, samt best mulig innemiljø og et våkent blikk på strømprisene.

HL har de seinere årene stadig økt tilbudet av kurs og medlemsmøter. Dette vil fortsette i 2012. Den landsomfattende Huseierdagen vil bli avholdt for niende år på rad, torsdag den 1. november.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler