53 000 huseiere fikk rettshjelp!

Gå til hovedinnhold

53 000 huseiere fikk rettshjelp!

Huseiernes Landsforbund ga rettshjelp til 53 000 medlemmer i 2013. Veiledning og hjelp i husleiespørsmål topper listen.

- Husleietvister er det enkelttemaet vi får flest henvendelser om, sier advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund (HL). Selv om det går bra i de aller fleste tilfeller, kan mange problemer unngås ved at utleiere og leietakere setter seg bedre inn i reglene som gjelder på området, og bruker gode og sikre leieavtaler. Vi kan bidra med rådgivning for utleiere både før leieforholdet inngås, underveis og ved avslutningen, og har også standard leieavtaler som sikrer klare og forutberegnelige leieforhold, sier Leisner.

- I 2013 behandlet Huseiernes Landsforbunds hovedkontor omkring 39 400 muntlige og skriftlige henvendelser. Tar vi med henvendelsene til våre distriktsrepresentanter og samarbeidsadvokater rundt om i alle landets fylker, blir det totale antall henvendelser noe over 53 000. Folk har åpenbart et stort behov for veiledning i juridiske spørsmål som knytter seg til hus og hjem, sier Anders Leisner.

Etter at den nye regjeringen la fram sitt statsbudsjett, var det mange spørsmål om de nye reglene for arveavgift. For øvrig var det mange boligeiere som hadde problemer med å finne ut av sine rettigheter ved kjøp og salg av brukt bolig, ved kjøp av nye boliger og tvister om håndverkertjenester. Mange trenger også råd og tips i byggesaker, både sin egen og naboens. For øvrig er problemer innad i sameier og borettslag saker HL får mye av. Antall konflikter mellom naboer, særlig angående trær og busker som tar utsikt og lys, holder seg også nokså konstant fra år til år, avslutter advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler