STEN TIL BYRDEN

Gå til hovedinnhold

STEN TIL BYRDEN

Det budsjettforslag som ble fremmet sist onsdag i Kristiansand bystyre er et målrettet angrep på de økonomisk vanskeligstilte i Kristiansand.

Etter å ha gjennomført en såkalt omtaksering  for to år siden, forsterket Kristiansand kommune  sin posisjon som den grådigste skatteoppkrever  i Norge. Den uverdige glupskhet er ikke stagget med  onsdagens budsjett. Riktignok går man ned med mikroskopiske 0,05 promille i eiendomsskatt . Fortsatt innkreves  ufattelige kr 269.000.000,- i eiendomsskatt. Nå som før. Den skal øke til kr 277.000.000,- i 2017.

Det er så riv ruskende umusikalsk i en tid da kristiansandernes hjem faller mest i verdi i hele Norge. Hjem som kan være ”taksert” til mer enn markedsverdi. Landstedseiendommer i kommunen antydes det en verdireduksjon på 30 – 50% etter ”omtakseringen”. Da er 0,05 promilles reduksjon av eiendomsskatten i beste fall et landsveisrøveri. Slik  ”omtakseringen” også var.

Nybyggene sørger for at kommunens eiendomskatteinntekter forblir uendrede på Norsktoppen. Selv om det på politisk kristiansandsk heter seg at eiendomsskatten går ned.

Eiendomsskatten gjør dype innhugg i kristiansandernes økonomi, og Kristiansand kommunes omdømme. Da er det viktig å minne om at eiendomsskatten kun utgjør 3,4% av kommunens samlede inntekter

I tillegg økes kommunale avgifter med 10%.Reglementet om at vann-og avløpstjenester skal skje til selvkost forties.  Her er det målet som helliger midlet. Pengene behøves i en slunken bykasse . Kommunen har en flom av forsømt vedlikehold på sitt ledningsnett.  Vedlikehold er som kjent ingen olympisk disiplin i De Kommunale Leker.

Like lite som troverdig budsjettering er når Kristiansand kommune skal hoppe i Stor Bakke.

Høy pris, og store overskridelser preger en rekke byggeprosjekter med kommunal deltagelse. Senest nå: Kommunepallaset på Øvre Torv – Den Himmelske Freds Plass!

Fra før har Kristiansand kommune  påført sine innbyggere unødvendige kostnader i mange år fremover.

Hvem rammes hardest? 

Først og fremst de unge. Som etter den rødgrønne Regjerings vedtak om økt egenkapital  sliter vettet av seg for å komme inn på boligmarkedet.

Mange unge  søker til Kristiansand  med høy utdanning og studiegjeld. Onsdagens budsjettforslag  er ikke bare mangel på ungdomspolitikk.

Det er også en simpel benkrok på  arbeidsgivere som søker attraktiv arbeidskraft, men der de unge kan velge andre steder å bo enn i  Kristiansand.

Fordi de samlede boutgifter blir for høye.

Da har jeg ikke nevnt med et ord at De Unge får økte utgifter til barnehageplass. SFO, rushtidsavgift. Heller ikke at de får økte gebyrer når de vil bygge seg et hjem. Og får avslag.

Enslige forsørgere er en annen , sårbar gruppe. Der boligen minst av alt oppleves som et formuesgode eller skatteobjekt. Kanskje mest av alt et ankerfeste for barn etter et  samlivsbrudd.

Pensjonistene rammes minst like brutalt som de unge. Med et brennende ønske om å bli lengst mulig boende i eget hjem  sender Kristiansand kommune dem ut av hus til ulike Eldresentra. Som er dyrt for kommunen.  Og det siste den arme borger ønsket seg.

Huseiernes Landsforbund har flere henvendelser fra fortvilte huseiere . Fordi kommunen ikke lenger vil snebrøyte i deres gate. Bedre da at de flytter i eldreinstitusjoner! Hvertfall er det dyrere.

Kristiansand har det siste året opplevd størst prisfall på eiendommer i Norge. Etter å ha investert i” kjekt å ha-ting” i en årrekke, sendes nå enda større regninger til huseierne i vår kommune.

Avgiftsbomben kunne ikke vært timet dårligere. Det kalles å legge sten til byrden.

 

Kristiansand den 7.november 2013

Espen Solum
Distriktsleder
Huseiernes Landsforbun

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Blir ingen solskatt for boligeiere

Les mer

Spar tusener på nytt tak!

Les mer