Det er langt fra Mandal til Lyngdal

Gå til hovedinnhold

Det er langt fra Mandal til Lyngdal

Med regjerende ordfører Ingunn Foss i Lyngdal i spissen, slapp Lyngdals huseiere for få år siden med skrekken. Mandal velger lettest mulig løsning.

Eiendomsskatt var varslet fordi Lyngdal kommunes økonomi var branngul. Med iherdig innsats i alle kommunale etater og med kløktig politisk styring var det mulig ikke å innkreve den mest usosiale skatten vi har.

Det kan se ut som om Lyngdal kommune valgte kreativitet og kriseforståelse, der Mandal kommune velger lettest mulig løsning: Økt skatteinnkreving.

Ordfører Askildsen  gjør flere kriseavdempende stunt i Fædrelandsvennen 29.september 2012:

1. Han mener at alle mandalitter kan klare eiendomsskatten.

For det første er det ikke opplyst hans belegg for  en slik uttalelse. For det andre er det ikke en huseier som ved sine fulle fem som tar høyde for 7 promilles eiendomsskatt når ordningen innføres.

Janne Haaland Matlary har rett. Det er ærlig politikk å fortelle skatteborgerne hva 7 promille vil utgjøre for hver enkelt husstand. 4 promilles tak er i beste fall et tall i en ordførers hode.

2. Minstepensjonister og førstegangsetablerte skal skjermes.

Dette støtter vi. Ta med deg alle pensjonister og all ungdom i samme slengen, herr  Ordfører. Men hvordan har du tenkt å gjennomføre dette med eiendomsskatteloven i hånden?

  • Høyeste sats skal settes til 4 promille.

Det er politisk naivt. Max sats er 7 promille. Det kommer politikere etter deg som får behov for å dekke sine overtrekk på sine konti. Da gjelder ikke Askildsens 4 promilles tak lengre enn et pennestrøk.

Huseiernes Landsforbund har kjempet mot eiendomsskatt i alle år. Fordi skatten rammer blindt. Uten å spørre etter betalingsevne. En usosial skatt som rammer de med svakest betalingsevne.

Tillat meg en digresjon til slutt.

Jeg har snakket med mange fortvilte hytteselgere i sommer.  I populære hyttekommuner som Lillesand og Søgne.  (kommuner som innførte 2 promille i eiendomsskatt i forrige kommunestyreperiode)

Som hadde forventning til at kjøperne skulle stå i kø etter første annonsering.  Etter sesongslutt har det fortsatt ikke vært en visning. Ikke en interessent. Ikke et bud.

Jeg tror svaret ikke bare er grå lavtrykk og et  rimeligere eiendomsmarked i et mildere klima enn vårt.

Eksempler fra  andre kommuner som har innført 2 promilles eiendomsskatt har skremt vekk store deler av markedet. For all politisk erfaring viser, herr Ordfører, at heisen stopper ikke på 4 promille, men der hvor Haaland Malary helt riktig anviser – 7 promille.

En ”tut og kjør-taksering i langt de fleste kystkommune på Sørlandet har ikke gjort hytteeierne mindre forferdede. Det er de som innkreves mest eiendomsskatt- og får færrest tjenester igjen som motytelse.

Lyngdal kommune mottok Huseiernes Landsforbunds hederpris for IKKE å ha innført eiendomsskatt.

Huseiernes Landsforbund oppfordrer Ordfører Askildsen : ”Look to Lyngdal”. Jeg er sikker på at Ingunn Foss tar deg godt i mot .

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Kraftig økning i kommunale avgifter

Les mer