Det var lagt opp til 4 foredrag om temaet:

  • Adm. direktør Peter Batta innledet med å snakke om utviklingen i boligmarkedet.
  • Eiendomsmegler Grete Julnes Lia fra Møre Eiendomsmegling ga tips og råd om visning, budrunder og boligsalgsrapport.
  • Banksjef Bjørn Bruland og Autorisert Finansiell Rådgiver Bjarne Nerland fra Sparebanken Møre snakket om finansiering av boligkjøpet.
  • Samarbeidsadvokat Johannes Krohn fra advokatfirmaet Øverbø Gjørtz tok for seg ulike juridiske forhold knyttet til kjøp og salg av bolig.

En lydhør forsamling fulgte foredragene med stor interesse og ut fra tilbakemeldingene tyder det på at dette var et svært nyttig og populært arrangement.