Dehli Inkasso AS - Tlf. 73 80 25 80

Gå til hovedinnhold

Dehli Inkasso AS - Tlf. 73 80 25 80

Tryggere utleie: Dessverre hender det fra tid til annen at leietakere ikke betaler det de skal.

Dehli Inkasso AS

www.dehliinkasso.no

Som en støtte for utleier i slike situasjoner har Huseierne etablert en ordning med Dehli Inkasso AS, som tilbyr inkassotjenester til våre medlemmer. Firmaet har lang erfaring med slike saker, og kan forenkle og effektivisere prosessen for utleier. Virksomheten er underlagt Inkassoloven. Kostnad for utleier av denne tjenesten er at det trekkes 9 % i provisjon av det skyldige beløpet som innkasseres, og 100% av forsinkelsesrenten, når dette blir betalt. Dersom man ikke lykkes med å få innbetalt noe, påløper det da heller ingen provisjon.

I noen tilfeller kan det være riktig å ta saken til forliksråd og/eller namsmann, noe som vil medføre rettsgebyr til staten, men dette vil bli avklart med utleier i forkant.

Klikk her for å åpne skjema for å bestille tjenesten >> (åpner Word-fil)
 
Når bør man bruke inkasso?

Inkassotjeneste kan være nyttig når man har penger til gode som skulle vært betalt, og kan være ett av flere tiltak for å beskytte seg mot slike tap.

Inkasso er oppdragene for leietakere som til stadighet er for sen med husleiebetalingen, eller som velger å bare betale deler av husleiekravet. Ofte ser vi at en runde med inkasso hjelper leietakerne med punktlighet, og hindrer at det opparbeider seg større husleierestanser.

Dersom det på tross av inkasso fortsatt ikke betales husleie, vil Dehli Inkasso AS sørge for at man samtidig oppfyller vilkårene i tvangsfullbyrdelsesloven om utkastelse. Dette innebærer at de nødvendige varsler sendes, og at begjæring om utkastelse sendes til Namsmannen.

Hvis en leietaker har flyttet ut og ikke gjort ordentlig opp for seg for husleie og eventuelle skader, kan inkasso brukes for å få inn pengene. Dette spesielt hvis kravet ikke dekkes av depositum. Det bør alltid avtales og innbetales depositum før leietaker får nøkler, for å sikre slike krav. Depositum skal opprettes som en særskilt konto i utleiers bank - snakk med banken din om dette.

Hvis leietaker sier seg uenig i kravet, må saken vanligvis avgjøres i Forliksrådet. Dehli Inkasso AS hjelper med å tilrettelegge dette, men utleier må selv møte i Forliksrådet.

For Trøndelag, Hordaland og Oslo skal tvistesaker avgjøres av Husleietvistutvalget. Også her bistår vi med å sende klage, men man må fortsatt møte selv for utvalget.