Andre typer medlemskap

Gå til hovedinnhold

Andre typer medlemskap

Borettslag, sameier, eiere av forretningsgårder og eiendomsselskap vil ha stor nytte av et medlemskap i Huseiernes Landsforbund.

 Type medlemskap

Kontingent

Borettslag

 

Borettslag 1   inntil 30 husstander

990,-

Borettslag 2   31 – 200 husstander

1 550,-

Borettslag 3   > 200 husstander

2 735,-


Sameier

 

Sameie 1  inntil 30 husstander

990,-

Sameie 2   31 – 200 husstander

1 550,-

Sameie 3    > 200 husstander

2 735,-


Boliggård og Forretningsgård

 

Forretningsgård med areal inntil 1000 kvm

1 050,-

Forretningsgård med areal 1.000 -  2.500 kvm

1 550,-

Forretningsgård med areal 2.500 -  5.000 kvm

2 735,-

Forretningsgård med areal over 5.000 kvm

4 630,-

Eiendomsselskap

5.980,-

Borettslag og sameier

Denne medlemskategorien retter seg mot styrene i lagene og omfatter ikke den enkelte beboer. Gjennom medlemskapet får styrene tilgang til juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning, samt rabattordninger på for eksempel forsikringer, m.v.  som dekker fellesarealer/felles bygningsmasse.
 

Boliggård og forretningsgård

Denne medlemskategorien omfatter i utgangspunktet én eiendom i henhold til ovenstående kategorier. I tillegg til rådgivning og øvrige medlemsfordeler får du tilgang til HLs meget anerkjente leiekontrakter for bolig og/eller næringseiendom til gunstig medlemspris. Kontraktene finnes både i elektronisk format og i papirformat.

Som eier av flere eiendommer kan det være aktuelt å vurdere den etterfølgende medlemskategorien for eiendomsselskap

Eiendomsselskap

Dette er medlemskategorien for den som eier/forvalter flere eiendommer.

Medlemskapet gir blant annet gratis, ubegrenset bruk av HLs anerkjente leiekontrakter for bolig og næringseiendommer i elektronisk format.

HL arrangerer også spesielle kurs og andre aktiviteter for gårdeiere/eiendomsforvaltere.

Dessuten er HL tilsluttet den internasjonale huseierorganisasjonen UIPI, noe som gir tilgang til så vel informasjon som påvirkningsmuligheter omkring EUs behandling av eiendomssaker.

Vi hjelper deg:

Jusstelefonen 22477507

Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer.

Send inn et juridisk spørsmål

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning i saker som gjelder bolig og eiendom. Her kan du sende inn en sak skriftlig.