Medlemskap for borettslag, sameier, forretningsgårder og eiendomsselskap

Gå til hovedinnhold

 

 

Her ser du prisene for de ulike medlemskapene og hva vi i Huseierne tilbyr dere som medlemmer.

Borettslag og sameier

Det er styrene i sameiet eller borettslaget som er medlem, ikke den enkelte beboer. 

Fordeler Gjennom medlemskapet får styrene tilgang til juridisk og teknisk rådgivning, samt rabattordninger på for eksempel forsikringer, m.v.  som dekker fellesarealer/felles bygningsmasse.

Les mer

 

Priser borettslag og sameier

Borettslag 1: Inntil 30 husstander: 1890 kroner
Borettslag 2: 31 – 200 husstander: 2650 kroner
Borettslag 3: Flere enn 200 husstander: 4500 kroner

Sameie 1: Inntil 30 husstander: 1890 kroner
Sameie 2: 31 – 200 husstander: 2650 kroner
Sameie 3: Flere enn 200 husstander: 4500 kroner

Boliggård og forretningsgård

Denne medlemskategorien omfatter i utgangspunktet én eiendom i henhold til ovenstående kategorier.

I tillegg til rådgivning og øvrige medlemsfordeler får du tilgang til Huseiernes meget anerkjente leiekontrakter for bolig og/eller næringseiendom til gunstig medlemspris. Kontraktene finnes både i elektronisk format og i papirformat.

Er du eier av flere eiendommer, kan det være aktuelt å være medlem som eiendomsselskap. Se under.

 

Priser Boliggård og forretningsgård

Forretningsgård med areal inntil 1000 kvm: 1550 kroner
Forretningsgård med areal 1.000 - 2.500 kvm: 2050 kroner
Forretningsgård med areal 2.500 - 5.000 kvm: 3235 kroner
Forretningsgård med areal over 5.000 kvm: 5130 kroner

Eiendomsselskap

Dette er medlemskategorien for den som eier/forvalter flere eiendommer.

Medlemskapet gir blant annet gratis, ubegrenset bruk av Huseiernes anerkjente leiekontrakter for bolig og næringseiendommer i elektronisk format.

 

Pris Eiendomsselskap

Eiendomsselskap: 6480 kroner

Bli medlem!

Som medlem har du en rekke fordeler

→  Gratis juridisk rådgivning
→  Gratis byggteknisk rådgivning
→  Gratis kurs
→  Magasinet Hus & Bolig fire ganger i året
→  Tilgang til digitale kontrakter og skjemaer
→  Rabatter hos boligrelaterte leverandører

Alternativ tekst

Premium medlemskap for sameier og borettslag

Premium-medlemskap inngås av styret i sameiet eller borettslaget, og det er boligselskapet som betaler medlemskontingenten.

Alle seksjonseiere i boligselskapet får tilgang til Huseiernes unike medlemsfordeler!