Type medlemskap

Kontingent

Borettslag

 

Borettslag 1   inntil 30 husstander

950,-

Borettslag 2   31 – 200 husstander

1 490,-

Borettslag 3   > 200 husstander

2 630,-


Sameier

 

Sameie 1  inntil 30 husstander

950,-

Sameie 2   31 – 200 husstander

1 490,-

Sameie 3    > 200 husstander

2 630,-


Boliggård og Forretningsgård

 

Forretningsgård med areal inntil 1000 kvm

1010,-

Forretningsgård med areal 1.000 -  2.500 kvm

1 490,-

Forretningsgård med areal 2.500 -  5.000 kvm

2 630,-

Forretningsgård med areal over 5.000 kvm

4 450,-

Eiendomsselskap

5.750,-

Borettslag og sameier

Denne medlemskategorien retter seg mot styrene i lagene og omfatter ikke den enkelte beboer. Gjennom medlemskapet får styrene tilgang til rådgivning på lik linje med private medlemmer og de får også tilgang til rabattordninger på for eksempel fyringsolje og forsikringer, m.v.  som dekker fellesarealer/felles bygningsmasse.
 

Boliggård og forretningsgård

Denne medlemskategorien omfatter i utgangspunktet én eiendom i henhold til ovenstående kategorier. I tillegg til rådgivning og øvrige medlemsfordeler får du tilgang til HLs meget anerkjente leiekontrakter for bolig og/eller næringseiendom til gunstig medlemspris. Kontraktene finnes både i elektronisk format og i papirformat.

Som eier av flere eiendommer kan det være aktuelt å vurdere den etterfølgende medlemskategorien for eiendomsselskap

Eiendomsselskap

Dette er medlemskategorien for den som eier/forvalter flere eiendommer.

Medlemskapet gir blant annet gratis, ubegrenset bruk av HLs anerkjente leiekontrakter for bolig og næringseiendommer i elektronisk format.

HL arrangerer også spesielle kurs og andre aktiviteter for gårdeiere/eiendomsforvaltere.

Dessuten er HL tilsluttet den internasjonale huseierorganisasjonen UIPI, noe som gir tilgang til så vel informasjon som påvirkningsmuligheter omkring EUs behandling av eiendomssaker.