Med eiere av fast eiendom menes:

Eiere av bolighus, flermannsboliger, leiligheter, eierseksjoner, borettslagsboliger og fritidsboliger og hytter.

Eiere av boliggårder, forretningsgårder, kombinerte bygg og andre næringseiendommer.

Sameier og borettslag, gjennom styret.