Høring – forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapporter ved omsetning av bolig

Gå til hovedinnhold

Høring – forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapporter ved omsetning av bolig

Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund, NITO Takst, Norges Takseringsforbund og Norges Eiendomsmeglerforbund har gått sammen for å legge et felles grunnlag for en tryggere bolighandel.

Forslag til ny utforming av nettleien

Forslaget til ny utforming av nettleien bidrar ikke til måloppnåelsen. Innspill til NVEs forskriftshøring fra Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund, Bellona, Nelfo, EFO og Boligprodusentenes Forening