Innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren

Gå til hovedinnhold

Innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren

Vi viser til departementets høringsbrev med høringsfrist 9. januar 2017.

Huseiernes Landsforbund (HL) støtter Banklovkommisjonens forslag om å videreføre dagens nivå på innskuddsgarantien ved at innskudd i norske banker er sikret med inntil to millioner kroner gjennom Bankenes sikringsfond. HL støtter også Banklovkommisjonens forslag om utvidet vern for enkelte store innskudd i 12 måneder, noe som innebærer at innskudd knyttet til klientkonto ved overdragelse av private boliger blir garanterte i sin helhet.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Reparér hakk og riper med voks

Les mer