Høring – forslag til forskrift om lenke til Finansportalen

Gå til hovedinnhold

Høring – forslag til forskrift om lenke til Finansportalen

Vi viser til departementets høringsbrev med høringsfrist 18. februar 2016.

Huseiernes Landsforbund (HL) støtter forslaget om å pålegge bankene å lenke fra sitt nettsted til Finansportalen for å øke konkurransen i boliglånsmarkedet.

Finansportalen er en internettjeneste utviklet av Forbrukerrådet for å hjelpe forbrukerne med å sammenligne ulike produkter og tjenester fra finansnæringa. HL er tilfreds med at Finansdepartementet med dette forslaget har lyttet til våre argumenter om behovet for økt konkurransen mellom bankene. HL støtter forslaget til forskrift om at bankene må lenke til Finansportalen, men er likevel i tvil om dette tiltaket er tilstrekkelig for å øke konkurransen i boliglånsmarkedet.

Det bør være enkelt og billig å bytte bank. Huseiernes Landsforbund mener det viktigste tiltaket for å øke konkurransen mellom bankene, er at forbrukerne kan beholde kontonummeret sitt ved bankbytte. Dette er mulig å få til og kan sammenlignes med at telekombransjen lar mobilnummeret følge kunden. Et steg på veien til kontonummermobilitet ved bankbytte, er at flytting av aktive betalingsavtaler (avtalegiro og faste betalinger) og transaksjoner på forfall kan skje digitalt og selvbetjent av kunden. Teknisk sett er dette en enkel sak, men dette stoppes av politiske årsaker av de store bankene. 

HL har gjennom alle år kjempet for økt konkurranse i boliglånsmarkedet. Vi har gjentatte ganger gjennomført renteaksjoner med mål om rettferdig rente for boligeiere. Forrige renteaksjon var i 2013.

Allerede i Finansmarkedsmeldingen 2013 ble det varslet at Finansdepartementet ville vurdere lenker til Finansportalen.no fra finansinstitusjonenes hjemmesider, slik at alternative tilbud bare ble et tastetrykk unna for forbrukerne. Etter dette oppfordret Finans Norge, bankenes bransjeorganisasjon, medlemmene til å lenke til Finansportalens hjemmesider.

Dessverre har bare enkelte gjort det og oppfordringen har dermed ikke vært et tilstrekkelig virkemiddel.  I følge Konkurransetilsynet viser undersøkelser at det er få forbrukere som kjenner til og/eller bruker Finansportalen.

Bankene bør forpliktes til å opplyse snittrente per produkt på Finansportalen.  Mange bankers priser på Finansportalen er ikke reelle. Ved å opplyse om snittrente kan kundene lettere orientere seg og sammenligne egen rente mot reelle renter.  I Sverige er bankene nå pålagt å opplyse om snittrente. 

Digitaliseringen gjør at forbrukernes vaner endres raskt. Konserndirektør Trond Bentestuen i DnB sier til Dagens Næringsliv (26.11.2015) at digitaliseringen foregår i rekordfart. Hverdagsbanktjenester er så godt som borte fra filialene og mobiltelefonen er i følge konserndirektøren blitt DnBs største filial. Den raske digitaliseringen gjør at bankene tilbyr stadig nye digitale tjenester til sine kunder. Siden mobiltelefonen er blitt bankenes største filial bør bankene også pålegges å lenke til Finansportalen når forbrukerne benytter seg av bankenes mobile tjenester.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler