Huseiernes Landsforbund (HL) støtter forslag om endring i lov om bostøtte som utvider adgangen til å gi bostøtte til personer i bokollektiv.

Huseiernes Landsforbund oppfordret høsten 2015 alle våre 218.000 medlemmer med ledige boenheter til å hjelpe flyktninger med husly. Med vårt engasjement for å bosette flyktninger, Huseiernes flyktningaksjon 2015, fulgte vi opp intensjonen i stortingsflertallets avtale.

Vi støtter på denne bakgrunn endringsforslaget i lov om bostøtte.