Enpersonsutredning om dekning av tomteerstatning

Gå til hovedinnhold

Enpersonsutredning om dekning av tomteerstatning

Vi viser til departementets høringsbrev med høringsfrist 20. april 2016.

Huseiernes Landsforbund (HL) støtter forslaget om å utvide naturskadeforsikringsordningen til å omfatte tomtekostnader. Vi er positive til at tomteerstatningen for bolig- og fritidseiendommer skal utgjøre omsetningsverdien av tomten som fraflyttes, slik den var før naturulykken rammet. Vi mener også at vilkårene for tomteerstatning virker rimelige, ved at det må ha inntrådt en naturulykke som har medført skade på den forsikrede bygningen og/eller den tilhørende tomten og at kommunen har nedlagt bygge- og deleforbud på eiendommen fordi den anses som særlig utsatt for fremtidig naturulykke. Forslaget vil innebære at det for eksempel blir lettere for boligeiere som har fått boligen sin ødelagt av flom til å kunne oppføre en tilsvarende bolig et annet sted enn i det flomutsatte området.
Dette støtter Huseiernes Landsforbund fullt ut.

Mer fra Huseierne

Se alle artikler
Huseiernes politiske medarbeidere sammen med miljøvernminister Bjelland Eriksen

Nye tall viser: Kraftig økning i kommunale avgifter de neste årene

Les mer