Trenger du egentlig en inneklimasensor?

Gå til hovedinnhold

Trenger du egentlig en inneklimasensor?

De siste årene har det kommet stadig flere produkter på markedet som skal måle kvaliteten på inneluften. Er dette mest leketøy, eller har de også nytteverdi?

Er inneluften god nok? Det kan være smart å holde øye med inneluften med hjelp av en luftkvalitetsmåler. Best nytte har du av den dersom den får deg til å gjøre gode forbedringstiltak, mener ekspertene. Foto: Gustavo Fring / Pexels.

Luftkvaliteten påvirker oss. De fleste kan kjenne seg igjen i at «tung», tett og innestengt luft kan gi hodepine, dårlig søvn og konsentrasjonsvansker, mens frisk luft gir energi, et klarer hode og lysere sinn. Derfor er det naturlig for de fleste av oss for eksempel å få satt opp noen vinduer når vi kjenner at det trengs.

Men har det egentlig noe for seg å måle ulike merkbare og ikke-merkbare faktorer i inneluften med en av de mange luftkvalitetsmålerne som er kommet på markedet i det siste?

 

Må tolkes

Seniorforsker Núria Castell i NILU. Foto: Privat.

Huseierne kontaktet NILU, Norsk institutt for luftforskning, for å høre hva luftekspertene der tenker om saken.

- Jeg tenker at slike målere absolutt kan ha noe for seg. Men bare hvis du også vet hva du skal gjøre med informasjonen du får, sier seniorforsker Núria Castell ved NILU.

Hun sammenligner en luftkvalitetsmåler med et termometer. Termometeret er en måler vi er vant til å ha og bruke. Ser vi at det er 26 grader inne, vil vi skru ned varmen, og hvis termometeret viser 17, vil vi kanskje ta på en genser eller skru opp varmen.

Med en luftkvalitetsmåler eller luftsensor er det ikke like lett å vite hva vi skal gjøre. Hva om sensoren viser for høy luftfuktighet? Eller for mye CO2? Er det åpenbart hvordan vi løser saken da?

Dersom sensoren avdekker problemer vi ikke vet hvordan vi skal løse, er vi like langt. Derfor er det viktig å sette seg litt inn i sammenhengen mellom symptomene og løsningene for inneklimaet.

 

Bekymret

Hos Norges Astma- og Allergiforbund, NAAF, opplever de en økende pågang fra boligeiere med inneklimasensorer og resultater som bekymrer. Mange blir bekymret når de for eksempel ser høye CO2-verdier hjemme hos seg selv. Men siden vi puster ut CO2, sier et høyt tall her egentlig bare noe om hvor mange mennesker som er i rommet, og ikke så mye om boligen som sådan. Mange folk og dårlig luftutskiftning gir høyt CO2-nivå som enkelt kan bedres med en god utluftning: Åpne opp vinduer, eller sette inn flere lufteventiler.

- Jeg synes inneklimasensorer som kobles opp mot smarttelefonen og gir umiddelbare varsler om inneluften er gode verktøy. Ikke minst kan de virke motiverende – du ser med egne øyne at en skikkelig utlufting raskt har god påvirkning på CO2-nivåene, for eksempel. Men det er tydelig at flere sliter med å tolke resultatene slik at det som måles kan omsettes til handling. Derfor jobber vi nå med å utarbeide en liste over tiltak tilknyttet de ulike inneklimafaktorene, forklarer fagsjef Kai Gustavsen.

Han gir et eksempel: Sett at inneklimasensoren viser at inneluften er svært tørr, noe som ikke er uvanlig i norsk innlandsklima og nyere boliger med balansert ventilasjon og oppvarming av tilluften. Er innetemperaturen over 24 grader, vil et godt tiltak mot den tørre luften kunne være å senke innetemperaturen. I de aller fleste tilfeller vil dette være bedre for inneklimaet enn å sette inn en luftfukter.

 

Noen ulike luftkvalitetsmålere som finnes på det norske markedet i dag. Fra venstre: Air visual, Netatmo og Airthings.

 

I sammenheng

Dersom du har en inneklimasensor bør du også vite litt om å sette resultatene i sammenheng med omstendighetene. En klam sensommerdag vil en inneklimasensor på soverommet kanskje vise faretruende høy luftfuktighet, - men kanskje er det akkurat samme luftfuktighet ute på dette tidspunktet. Da viser måleren egentlig bare at du har fått mye uteluft inn.

Noe annet er det om du får samme resultat midt i fyringssesongen, når det er tørt og kaldt ute. Da kan den høye luftfuktigheten tyde på at du har problemer med inneklimaet. Det kan være konstruksjonsfeil, eller drenering som ikke fungerer – eller det kan være et forbigående problem som retter seg opp bare du fjerner tørkestativet med ukas klesvask fra rommet.

 

Riktige resultater?

Det kan også være smart å spørre seg om du virkelig måler det du tror. Er det noe som forstyrrer måleren, som gjør at verdiene trekkes langt ut i den ene eller andre regningen?

- For denne typen luftmålere gjelder samme type kunnskap som vi har om termometeret vårt. Vi vet at dersom det står i sola, kan det plutselig vise 40 varmegrader, selv om det slett ikke er så varmt i hele rommet. Luftmålere krever samme type tolkningsferdigheter, sier Castell.

For eksempel vil parfyme og hårspray kunne virke inn på måling av TVOC (flyktige organiske forbindelser.)

 

Radon

Det er ulikt hvilke faktorer ulike inneklimamålere overvåker. De vanligste måledataene er temperatur, CO2, TVOC, lufttrykk og radon. Men tilbake til spørsmålet i innledningen: Er ikke boligens beboere også en slags måleinstrumenter, som kan kjenne etter hvordan luften føles, og gjøre det som trengs?

- Nei, ikke nødvendigvis. En inneklimasensor vil bidra til at inneklimafaktorer som tidligere var usynlig for de fleste, nå enkelt kan avleses på smarttelefonen. For eksempel kan ikke radon i inneluft føles, men det er likevel veldig viktig å kjenne til verdiene, påpeker Gustavsen i NAAF.

Det er ikke påbudt å måle eller senke radonnivåene i egen bolig (for utleiebolig er det andre regler.) Derfor vil inneklimamålere som også måler radon blant annet være viktig for huseiere som ikke har målt, eller ikke hadde planer om det.

 

Mer fra Huseierne

Se alle artikler

Hvor mange kan du leie ut til?

Les mer

Gull på loftet

Les mer